POSETITE NAŠ SAJT

metropolitan-logo

PROMO VIDEO

Back to homepage

Univerzitet Metropolitan

Adresa: Tadeuša Košćuška 63, BeogradUniverzitet metropolitan
Telefon: 011/203-08-85
Website: www.metropolitan.edu.rs
E-mail: [email protected]

Po uzoru na mnoge renomirane svetske visokoškolske institucije, uzimajući u obzir potrebe tržišta zapošljavanja Univerzitet Metropolitan nudi pojedinačne kurseve kao i tkzv. ’’kratke programe’’.

Suština Profesionalnih kurseva je da polaznik može steći znanja u sledećim oblastima: IT, Menadžment i Dizajn, pomoću pojedinačnih predmeta ili kratkih programa (5 predmeta) koji nose 30 ili više ESPB.

Univerzitet Metropolitan je jedinstvena institucija koja na ovaj način omogućava kandidatima koji steknu određeni broj ESPB, da steknu jednu od mogućih akademskih diploma nakon 240 ESPB diplomirani ili 300 ESPB Master.

Profesionalni kursevi se sastoje od pojedinačnih predmeta sa akreditovanih studija Univerziteta Metropolitan.

Slika 1: Ponuda akademskih predmeta, kratkih kurseva, personalizovanih i standardnih studijskih programa Univerziteta Metropolitan u školskoj 2011/12. godini

Polazniku kurseva se nude tri mogućnosti u vezi sa svakim odabranim predmetom, a one su sledeće:

 1. Koristi samo nastavne materijale radi sticanja znanja
 2. Pored usluge pod a koristi usluge konsultacija sa profesorom u razjašnjavanju eventualnih nedoumica
 3. Polaže ispit i time stiče predviđeni broj ESPB.

Kod online nastave ne postoje vremenski okviri studiranja već ostvareni rezultati. Zbog toga vremensko trajanje Profesionalnih kurseva nije omeđeno granicama, jer može biti vrlo kratko (dva meseca) ili vrlo dugo (npr. dve godine) zavisno od mogućnosti studenata.

Nakon uspešnog završetka kursa, polaznik dobija sertifikat o specijalizaciji koju obezbeđuje kratki program, sa spiskom položenih predmeta i opisom cilja kratkog programa.

Polaznik nije ograničen i može se odlučiti za pohađanje više kratkih programa.

Univerzitet Metropolitan takođe nudi mogućnost kreiranja personalizovanih programa, odabirom predmeta u ponudi UM, bez ograničenja broja predmeta uz prethodnu saglasnost UM. I u ovom slučaju postoji mogućnost sticanja jedne od diploma UM dobijanjem određenog broja ESPB.

Prednosti Profesionalnih kurseva:

 1. Polaznici mogu pri upisu naredne godine odabrati manji ili veći broj predmeta koje žele da pohađaju I samo za izabrane predmete (prenesene i nove) plate školarinu. Na ovaj način se smanjuje verovatnoća da se ne polože svi ispiti i da imaju prenesene predmete.
 2. Mogućnost kreiranja personalizovanih programa uz prethodno odobrenje Univerziteta Metropolitan.
 3. Odabir pojedinačnih kurseva, kratkih programa I personalizovanih kurseva.
 4. Pohađanjem više kratkih programa mogućnost sticanja ESPB I uz odgovarajući broj bodova neku od akademskih diploma.
 5. Izbor da li će polaznik koristiti samo nastavne materijale I polagati ispit, ili imati I konsultacije sa predmetnim predavačem.

Profesionalni kursevi Univerziteta Metropolitan su namenjeni kako profesionalcima koji žele da steknu dopunska znanja u pojedinim oblastima interesovanja, tako i mlađim uspešnim polaznicima koji ne ispunjavaju formalne kvalifikacije.

Slika 2: Fleksibilno formiranje trajektorije učenja, tj. personalizovanog programa radi sticanja certifikata i akademskih diploma

Profesionalnim kursevima Univerziteta Metropolitan možete poboljšati svoju individualnost kao i potencijal napredovanja u vašoj oblasti rada. Prednost na strani profesionalnih kurseva je u tome što menadžeri traže načine osavremenjavanja poslovanja, a Univerzitet Metropolitan prati nove tehnike i trendove poslovanja. Profesionalni kursevi daju rezultate na duže staze jer omogućavaju pojedincima sticanje znanja i veština koji će im pomoći u njihovoj daljoj karijeri.

Online profesionalni kursevi na Univerzitetu Metropolitan

Unapredite Vašu karijeru našim online profesionalnim kursevima

Univerzitet Metropolitan pruža nov i inovativan način obrazovanja prateći globalne trendove i potrebe savremenog poslovanja. Profesionalni kursevi Univerziteta Metropolitan predstavljaju jedinstven projekat obrazovnog koncepta koji garantuje najviši stepen kvaliteta obrazovanja kod nas i u regionu.

Univerzitet Metropolitan omogućava svima onima koji žele kvalitetno, svrsishodno i profesionalno obrazovanje, programe kratkih i personalizovanih kurseva koji omogućavaju visok stepen komplementarnosti i prilagodljivosti svakom polazniku prema njegovim potremama i mogućnostima.

Učite brzinom koja vam odgovara

Upisom na programe Univerziteta Metropolitan polaznik, pored kvalitetnog obrazovanja, dobija mogućnost pracenja nastave isključivo prema svojim potrebama, prilagođavajući studiranje postojećim profesionalnim i drugim aktivnostima. Polaznik može da bira jedan ili više predmeta, nakon čega može da polaze iste i stekne sertifikate i pripadajući broj ESPB (Evropski sistem prenosivih bodova). Polaznik može kreirati, sebi prilagođenu listu predmeta, iz svih akreditovanih standardnih programa Univerziteta Metropolitan, iz oblasti informacionih tehnologija, menadžmenta i grafičkog dizajna. Pored programa osnovnih studija, na raspolaganju su i premeti iz oblasti diplomskih akademskih master studija. Svi definisani programi Univerziteta Metropolitan podržani su internom e-learning platformom i pripremljenim materijalima u elektornskom obliku.

Univerzitet Metropolitan svojim programima pruža jedinstvenu priliku kod nas a i šire. Koristeći mogućnost polaganja predmeta iz personalizovanog kursa, polaznik stiče određen broj ESPB čime daljim učenjem, dobija pravo na sticanje diplome osnovnih akademskih ili master studija, koja je potpuno jednaka diplomi koja se dobija studiranjem na tradicionalan način.

Upisom na kurseve Univerziteta Metropolitan, za razliku od svih profesionalnih kurseva kod nas i u regionu, stiče se znanje i otvaraju vrata za valorizaciju i verifikaciju postignutog, kroz mogućnost dostizanja diplome, akreditovane i priznate od nadležnih institucija, koja je već postala prepoznatljiva i van granica naše zemlje.

Kako funkcionišu online Profesionalni kursevi?

Svaki predmet koji se ovde nudi u okviru koncepta personalizovanog studijskog programa zasniva se na jednom predmetu akreditovanog studijskog programa Univerziteta Metropolitan, koji je pripremljen za onlajn nastavu preko sistema za elektronsko učenje univerziteta, te zbog toga pripremljen nastavni materijali sadrže:

 1. Tekst predavanja (PDF dokument sa tekstom i slikama) u obimu od 15 do 25 stranica za svako od 15 predavanja.
 2. Više pokaznih primera zadataka povezanih sa svakim predavanjem
 3. Više zadataka za samostalni rad i vežbu studenata
 4. Domaće zadatke koje student treba da uradi i koje instruktor dodeljuje svakom studentu posebno
 5. Projektni zadatak koji se izdaje svakom studentu posebno
 6. Test povezan sa svakim predavanjem i kojim se ocenjuje stepen razumevanja predavanaj od strane studenta (sem u slučaju predmeta OAS Grafički dizajn, ukome se ne koriste testovi).

Kako su predmeti u bazi nastavnih materijala vrlo različiti, jer su iz različitih polja i disciplina (IT, menadžment. Marketing, grafički dizajn, strani jezici i dr.), gore navedena struktura nastavnih materijala se može razlikovati kod pojedinih predmeta zbog njihove specifičnosti.

Slika 3: Mogućnosti studiranja na standardnim i personalizovanim programima, kao i kraćim kursevima radi sticanja sertifikata i diploma Univerziteta Metropolitan

Sistem za kreiranje i prijavu personalizovanih programa, kao deo Informacionog sistema Univerziteta Metropolitan (ISUM) omogućava svakom potencijalnom studentu da preko posebnog portala Pro Akademije da izabere željene predmete za svoj personalizovani program. Student ne mora pri prijavljivanju definiše svoj ceo personalizovani program. On može odabrati predmete koji čine njegov prvi kratki program, po kom će se prvo obrazovati.

Kasnije može definisati sledeći i kratki program, itd. Ako želi da stekne diplomu akademskih studija, student mora da ima dovoljno kratkih programa ili predmeta koji obezbeđuju potreban broj ESPB koji predviđen za željenu diplomu, i da onda podnese zahtev za njihovu nostrifikaciju. Pre toga mora da izabere i završi one kurseve kojim zadovoljava sve ranije navedene uslove za nostrifikaciju svog personalizovanog studijskog programa.

Ponudom usluga upisa pojedinačnih predmeta, kratkih programa, personalizovanih programa, i kao do sada, i standardnih studijskih programa, Univerzitet Metropolitan je ponudio više mogućnosti izbora licima koje su zainteresovane da steknu nova znanja i diplome korišćenjem onlajn nastave (preko Interneta). Pore ovih novih mogućnosti, ponuđeni su i znatno liberalniji režimi studiranja onlajn studenata, koji su prilagođeni pre svega zaposlenim studentima koji sami mogu da biraju brzinu svog studiranja, i u skladu sa tim upisuju predmete i programe, i da u skladu sa tim, definišu svoju školarinu i finansijske obaveze.