Back to homepage

Šta je monopol?

U ekonomiji, monopol se definiše kao trajna tržišna situacija u kojoj postoji samo jedan davaoc određene vrste proizvoda ili usluga. Glavna osobina monopola jeste nepostojanje konkurencije, pa samim tim, monopolista mže da ostvaruje profite u dužem vremenskom periodu.

Pojava monopola

Proces centralizacije kapitalizma doveo je do pojave monopola, a njegova bitna karakteristika jeste što može da odredi cenu robe koju prodaje, odnosno usluge koju nudi, bez obzira na količinu.

Podela monopola:

  1. Prirodni monopol – nastaje zbog limitiranosti proizvođača i izvora ponude
  2. Zakonski monopol – država stavi monopol nad prodaju i proizvodnju određenih proizvoda
  3. Ekonomski monopol – nastaje zbog koncentracije i centralizacije kapitala
  4. Oktopodski monopo – predstavlja kombinaciju prirodnog i ekonomskog monopola

Kako pobediti konkurenciju

Ovo je najčešći cilj svake kompanije – biti prvi na tržištu, daleko iznad konkurencije. Postoji nekoliko univerzalnih koraka, koje savetuju ekonomisti.

Analiziranje konkurencije

Svaka firma ima svoju strategiju poslovanja. Analizirajte šta bi mogla biti strategija konkurencije i pratite svaki njihov korak.

Upoređivanje

Kako biste na primer dali bolju ponudu od konkurencije, uporedite svoj način rada i samu ponudu sa konkurentima. Upravo je to najvažniji element kako da se razlikujete na tržištu.

Mislite na potrošače

Ukoliko vam je cilj samo profit, treba da imate na umu da zarade neće biti ukoliko nemate kupaca. Stoga, analizirajte i potrebe svojih potrošača i rešavajte njihove probleme. Dobro poznavanje potreba potrošača i njihovih interesa i želja čini dobru osnovu za uspešan marketing.

Budite drugačiji

U moru istih ili sličnih kompanija, potrudite se da budete originalni. Uz pomoć marketing stručnjaka to možete i postići. Takođe kreativnost je veoma važna kako biste na kraju bili prvi i najbolji.

“Prljava igra”

Naravno, ovone treba da vam bude glavno oružje, ali budite spremni da se branite, ukoliko dođe do sukoba sa konkurencijom.

Konkurentne strategije naći ćete OVDE.