Back to homepage

Prava i obaveze poslodavca u Srbiji

Prava i obaveze poslodavca i zaposlenih regulisane su Zakonom o radu.

Poslodavac je obavezan da:

 • organizuje rad tako da spreči pojavu zlostavljanja i zaposlenima obezbedi uslove rada u kojima neće biti izloženi mobingu;
 • zaštiti zaposlenog od zlostavljanja;
 • zaposlenog pre stupanja na rad pismeno obavesti o zabrani zlostavljanja i međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima u vezi sa zabranom zlostavljanja (ako to ne uradi, preduzeću preti kazna od 100.000 do 400.000 dinara, a direktoru od 5.000 do 30.000 dinara; ako je u pitanju preduzetnik, on može da dobije kaznu od 10.000 do 40.000 dinara);
 • obaveštava i osposobljava zaposlene i njihove predstavnike da prepoznaju uzroke, oblike i posledice zlostavljanja;
 • učini dostupnim podatke o: osobi kojoj zaposleni može da se obrati radi pružanja saveta i podrške u slučaju zlostavljanja (lice za podršku), osobama koje su ovlašćene za pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja (predstavnik sindikata, osoba nadležna za poslove bezbednosti i zdravlja na radu, predstavnik zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu ili odbor za bezbednost i zdravlje na radu), osobi kojoj se podnosi zahtev za zaštitu od zlostavljanja i mogućim posrednicima u postupku za zaštitu od zlostavljanja koji se vodi kod poslodavca;
 • pokrene disciplinski postupak protiv zaposlenog ako postupak posredovanja ne uspe, a postoji osnovana sumnja da je izvršeno zlostavljanje ili da je zloupotrebljeno pravo na zaštitu od zlostavljanja (odnosno, ako je onaj ko je pokrenuo postupak zaštite znao ili je morao da zna da zlostavljanja nije bilo, a ipak je pokrenuo postupak da bi stekao neku korist ili drugom naneo štetu).
 • Poslodavac odgovara za štetu koju direktor ili zaposleni zlostavljanjem prouzrokuje drugom zaposlenom, s tim što posle može od zlostavljača da zahteva naknadu iznosa isplaćene štete.

Poslodavac je dužan da:

 • zaposlenom za obavljeni rad isplati zaradu. Kalkulacija zarade vrši se u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu;
 • zaposlenom obezbedi uslove rada i organizuje rad radi bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • zaposlenom pruži obaveštenje o uslovima rada, organizaciji rada, pravilima iz člana 15. tačka 2) ovog zakona i pravima i obavezama koje proizlaze iz propisa o radu i propisa o bezbednosti i zaštiti života i zdravlja na radu;
 • zaposlenom obezbedi obavljanje poslova utvrđenih ugovorom o radu;
 • zatraži mišljenje sindikata u slučajevima utvrđenim zakonom, a kod poslodavca kod koga nije obrazovan sindikat od predstavnika koga odrede zaposleni.

Zaposleni, kao i poslodavci dužni su da poštuju sve tačke i odredbe Zakona o radu