Back to homepage

Šta je siva ekonomija?

U najširem smislu, siva ekonomija predstavlja ekonomske aktivnosti nad kojim održava nema nadrzor. Te aktivnosti su ili na rubu zakona ili u takozvanoj sivoj zoni.

U užem smislu, siva ekonomija podrazummeva ekonomske aktivnosti koje nisu u skladu sa zakonima, kao što je zapošljavanje radnika “na crno”, neplaćanje poreza i sl. Ovakav vid ekonomije ne doprinosi brzto domaćem proizvodu države, a ljudi koji rade u sivom tržištu, nemaju plaćenu socijalnu pomoć niti su osigurani.

U ilegalnu ekonomiju spada širok spektar delatnosti poput kockanja, falsifikovanje, zelenaštvo, reketiranje…

Uzroci sive ekonomije

  • Ne postojanje rutine plaćanja poreza, usled nepoverenja u državne institucije, korpucije, nedovoljne informisanosti…
  • Visoka poreska opterećenja
  • Visok stepen korupcije
  • Tolerancija države
  • Visoka stopa nezaposlenosti i siromaštvo
  • Regulatorni okvir podložan čestim promenama

Posledice sive ekonomije

  • Mali budžetski prihodi koji uzrokuju loše javne usluge, poput obrazovanja, bezbednosti i zdravstvene zaštite
  • Narušavanje prava radno angažovanih ljudi po pitanju bezbednosti i zdravlja
  • Nelojalna konkurencija i zatvaranje privrednih objekata koji poštuju propise