Back to homepage

Šta je stečaj?

Postupak, utvrđen Zakonom,  koji se pokreće protiv imovine dužnika, zbog ravnomernog podmirenja obaveza koje je imao prema poveriocu, jeste stečaj.

Prema zakonu, pojam stečaja obuhvata i bankrot, te reorganizaciju dužnika.  Osnovni cilj stečaja jeste zaštita ugovora, odnosno privatne svojine poverilaca. U ekonomiji, stečaj/bankrot je sredstvo dicipline koje utiče na bolje vođenje firme.

Stečajni postupak

Ovaj postupak regulisan je Zakonom o stečaju Republike Srbije i pokreće se predologom poverioca ili stečajnog dužnika. Osnovna odlika stečajnog postupka jeste ravnopravnost svih poverilaca.

Organi sprovođenja stečajnog postupka su: stečajni sudija i stečajni upravnik, skupština poverilaca i odbor poverilaca.

Stečajni sudija

  • odlučuje o pokretanju postupka, utvrđuje razloge stečajnog postupka, imenuje i razrešava stečajnog upravnika, odobrava troškove postupka i sl.

Stečajni upravnik

  • obavlja svoje poslove samostalno, u skladu sa zakonom i dužan je da pruža uvid u svoj rad ovlašćenoj organizaciji i da obezbeđuje sve neophodne podatke.

Skupština poverilaca

  • čine je svi stečajni poverioci, a zajedno, donoseodluku o bankrostvu, biraju i opozivaju predsednika skupštine, razmatraju izveštaje stečajnog upravnika itd.

Odbor poverilca

  • daje mišljenje o načinu unovčenja imovine, o nastavljanju započetih poslova stečajnog dužnika, saglasnost na završni račun stečajnog dužnika i sl.