Back to homepage

Šta su subvencije i kako ih dobiti?

Bespovratnu pomoć od države odnosno subvenciju mogu da dobiju sve nezaposledne osobe. Subvencije isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje, a neke lokalne samouprave imaju svoje programe subvencija. Iznos varira, od grada do grada.

Uslov za dobijanje subvencija

Najpre je potrebno završiti obuku Nacionalne službe za zapođljavanje i napisati biznis plan. Sredstva se obezbeđuju godišnje, po unapred određenom iznosu, a isplaćuju se dok se iznos ne potroši.

Ukoliko se prijavi više ljudi nego što ima novca, subvencije se dele prema rangiranju, a boduje se socijalna situacija i kvalitet biznis plana. Subvencije mogu da dobiju osobe koje su najmanje mesec dana evidentirane u Nacionalnoj službi zapošljavanja i koje su završile obuku.

Šta nakon dobijanja subvencije?

Kada vam je odobrena subvencija, imate rok od dva meseca da se registrujete, nakon čega potpisujete ugovor sa Nacionalnom službom, a novac se uplaćuje na račun kompanije. Potpisivanje ugovora, obavezujete se da ćete najmanje godinu dana obavljati delatnost i da ćete uplaćivati doprinos.

  • Napomena: Kao nenovčani bonus, od Nacionalne službe možete da zatražite pomoć u vidu mentora ili specijalističkih kurseva.

Subvencije lokalne samouprave

Uslovi i iznosi se razlikuju od opštine do opštine i ovakve vrste subvencija ne postoje u svakoj od njih.

  • Napomena: Ukoliko osoba dobije subvenciju od Nacionalne službe za zapošljavanje, ne može da dobije i novčanu pomoć lokalne samouprave i obrnuto.
  • Savet plus: Ukoliko dođe do udruživanja više osoba, svaka od njih može samostalno da doije pomoć, koja se u zbiru, prebacuje na novoosnovani privredni subjekat.