Back to homepage

Česta pitanja na razgovoru za posao

Česta pitanja na razgovoru za posao

Na svakom intervjuu kandidate čeka niz specifičnih pitanja za posao na koji konkurišu. Neka pitanja su česta i pojavljuju se na skoro svakom razgovoru. Napravili smo listu nekih od tih pitanja i spremili potencijalne odgovore.

Šta očekujete od ovog posla?

Ovo je jedno od najčešćih pitanja i jako je važno. Od kandidata se očekuje da pokaže da je upoznat sa kompanijom poslodavcem. Treba da pokažete da znate dosta o preduzeću, i da povežete svoje veštine i interese sa tim znanjem. Pronađite neku specifičnu osobinu preduzeća i istaknite sebe u njoj.

Da li imate neko pitanje za nas?

Ovo pitanje će Vam verovatno biti postavljeno na kraju intervjua. Važno je da Vaša pitanja budu kratka i precizna. Pitajte ih o samom poslu i razvoju karijere, ne o godišnjem, beneficijama itd. Ukoliko su Vam neke informacija zaista potrebne, unapred spremite pitanja.

Opišite situaciju u kojoj ste vodili tim

Ovo pitanje cilja da proveri kompetencije kandidata. Poslodavac želi da zna kako se odnosite prema drugim ljudima, koju ulogu uzimate u grupi, kao i to da li možete da se fokusirate na ciljeve. Opišite konkretnu situaciju, svoju ulogu i zadatak koji ste trebali da obavite. Opišite probleme koji su iskrsli i kako ste ih rešili. Recite kakav je bio ishod i šta ste naučili iz svega.

Koje su vaše slabosti?

Mnogi kod ovog pitanja pokušaju da neku svoju prednost iskažu kao slabost, poput: ”Previše se trudim.” Poslodavci znaju za ovaj trik i ne preporučujemo da ga koristite. Bolja strategija je da izaberete neku svoju slabost ili manu na čijem poboljšanju radite i pokažete da ostvarujete napredak.

Šta je vaša najveća snaga?

Ovo pitanje Vam omogućava da istaknete svoje veštine za koje smatrate da prave razliku u odnosu na ostale kandidate. Izaberite tri ili četiri osobine koje smatrate snagom i pokušajte da ih potkrepite realnim primerima. Razmotrite šta se zahteva za poziciju na koju konkurišete i povežite to sa Vašom ličnošću, veštinama i iskustvom.

Šta smatrate svojim najvećim dostignućem?

Ukoliko na ovo pitanje kao odgovor navedete završen fakultet, nećete se istaći od drugih kandidata. Ukoliko niste naišli na posebne poteškoće pri sticanju diplome, pokušajte da se istaknete na drugi način. Ovo možete učiniti jednostavnim primerima svojih veština koje su relevantne za posao na koji konkurišete.

Pogledajte još