Šta označavaju popularne skraćenice u poslovnom svetu?

02/11/2018 14:45

Šta označavaju popularne skraćenice u poslovnom svetu?

Sve češće se koriste skraćenice da označe naziv pozicije ili funkcije u poslovnom svetu.

Međutim, retko kad znamo šta one tačno predstavljaju.

CEO – Chief executive officer

Ova skraćenica predstavlja osobu koja je odgovorna za sve aktivnosti u kompaniji – izvršnog direktora.

COO – Chief operations officer

Operativni direktor upravlja kompanijom na dnevnom nivou.

CFO – Chief financial officer

Reč je o finansijskom direktoru, koji zadužen za nadzor svih finansijskih aktivnosti.

KAM – Key account manager

KAM je menadžer za ključne kupce, čiji je posao kontakt s kupcima, ugovaranje poslova, praćenje tržišta i utvrđivanje ciljeva prodaje.

Project Manager, Project Leader – Menadžer projekta, Vođa projekta

U pitanju je osoba koja sastavlja plan izrade projekta i vodi računa o svim njegovim aspektima.

PR (Manager) – Menadžer za odnose s javnošću ( Public Relations Manager)

PR menadžera ostvaruje saradnju sa svim sredstvima javnog informisanja, istražuje stavove i potrebe određene ciljne grupe, organizuje javne nastupe i reklamne spotove.

Copywriter

Osoba koja obavlja posao copywriter-a je ustvari osoba koja piše reklamne tekstove i slogane.

Merchandiser

Izlagač robe je osoba koja je zadužena za slaganje i kontrolu robe u prodajnom objektu.

IRM?

Upravljanje informacijama (IRM) je podsektor Odseka za upravljanja digitalnim pravima (DRM), tehnologije koje štite osetljive informacije od neovlašćenog pristupa.

02/11/2018 14:45

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments