Zašto su soft skills sve više cenjene i neophodne?

19/04/2020 14:37

Zašto su soft skills sve više cenjene i neophodne?

Podrazumeva se da svoj posao zasnivate na obrazovanju, iskustvu, dodatnim usavršavanjem, dakle na tehničkim veštinama. Međutim, nikada nemojte da zaboravite da radite sa ljudima, pa bi trebalo da posedujete i one soft veštine, koje se najviše odnose na emocionalnu inteligenciju, a šire na ljudske veštine.

Ljudske veštine se nekako zanemaruju, a kako se zanemaruju, tako se neko doseti da kaže da su one važne i da moraju biti važne prilikom zapošljavanja, a pogotovo u kolektivu. Ove veštine nisu merljive, ali su i te kako vidljive kroz međuljudske odnose koje se preslikavaju kasnije na produktivnost.

Neke od značajnih ljudskih veština su fleksibilnost, dobra komunikacija, pravilno organizovanje vremena, kreativnost, vođstvo, timski rad, aktivno slušanje, profesionalnost, posvećenost, odgovornost i niz mnogih drugih veština.

Istraživanja Univerziteta Harvard i Fondacije Karnegi pokazuju da uspeh u poslu zavisi 85% od razvijenosti soft skills veština, a svega 15% od tehničkih znanja. Ilustrovaćemo primerom.

Vi ste sjajan frizer/ka, u gradu u kom radite i nalazite se u prvih nekoliko po oceni mušterija. Međutim, vrlo ste nestrpljivi i manje ljubazni, a gotovo da niste spremni na dogovor. Ovakav način komunikacije automatski odbija mušteriju koja će gotovo odmah preći kod vaše konkurencije. Izračunajte koliko je to isplativo i na mesečnom nivou i dugoročno.

Dakle, nekada morate biti sami sebi reklama kroz ljudske veštine na kojima ćete raditi.

Kada mogu da razvijem soft skills?

Temelj za razvijanje značajnih ljudskih veština podstiče se još u ranom detinjstvu u okviru porodice. Kasnije, recimo, na fakultetu možete dobrano poraditi na njihovom oblikovanju i identifikovanju. 

Pored iskustva koje možete da steknete praksom i volontiranjem u toku studija, pa i upornošću i razvijanjem inicijative, ne libite se, takođe, da upišete kurseve i seminare koji će vam pomoći u izgradnji soft skills-a. Putem seminara možete da naučite kako da razvijate interpersonalne veštine, dakle sve ono što će vam biti neophodno u međuljudskoj komunikaciji. 

Zašto bi trebalo odmah da se posvetite ovome?

Stučnjaci iz oblasti zapošljavanja često kažu da tehničke veštine mogu doneti razgovor za posao, ali da će ljudske veštine obezbediti taj isti posao. 

Dakle, poradite na tome.

19/04/2020 14:37

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments