Sticanje iskustva: Koliko dugo je dovoljno da volontiram?

24/03/2020 11:44

Sticanje iskustva: Koliko dugo je dovoljno da volontiram?

Svima je poznat osećaj kada pročitamo da za neki konkurs za posao traže prethodno iskustvo od tri do pet godina na istoj ili sličnoj poziciji, a da teško pronalazite posao kako biste taj uslov ispunili. Sa druge strane, oglasi za volontiranje su svuda oko nas. 

Volontiranje je ok, ali koliko i do kad?

Volontiranje je dobrovoljna aktivnost koјa se vrši na brojne načine, na neprofitnoj osnovi, zarad pomoći drugome, ali i iz drugih razloga, kao što je sticanje radnog iskustva, ili sticanje poznanstava i kontakata.

Zakon predviđa ovakvu definiciju: volontiranje je organizovano dobrovoljno pružanje usluge ili obavljanje aktivnosti, koje su od opšteg interesa, za opšte dobro ili za dobro drugog lica, bez isplate novčane naknade ili potrživanja druge imovinske koristi (Zakon o volontiranju, Službeni glasnik Republike Srbije  br. 36/2010).

Benefit volontiranja je odnos koji uspostavite sa ljudima. Gore pomenuti kontakti mogu postati trajni, a poznanstva u nekom momentu mogu biti veoma značajna.

Sa druge strane, ako ste student/kinja na završnoj godini fakulteta, naravno da je sjajna prilika volontirati na radnom mestu koje je srodno onome kakve osnovne studije završavate. Šta se, međutim, dešava ako ne možete da nađete posao i nakon, recimo, četiri godine volontiranja?

Tačan odgovor ne postoji. 

Ukoliko volontiranje traje godinama, a ništa se ne dešava po pitanju zaposlenja, trebalo bi da prekinete volontiranje i da se zdušno posvetite traženju posla, uz obogaćen CV i preporuke koje je obavezno da skupljate.

Naravno, ukoliko imate slobodnog vremena, ili ako nemate stalan posao, a ne žurite da ga nađete, ili vam u tom momentu nije neophodan, volontiranje je prava stvar – nesebično pružanje, tamo i onome kome je potrebno, stvara sjajan osećaj.

24/03/2020 11:44

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments