Seminar: Obračun zarada

23/08/2016 09:34

Seminar: Obračun zarada

Organizator: HR Centar
Adresa: Resavska 48, Beograd,
Website: www.hrcentar.rs
Datum početka: 24.09.2016.
Trajanje: 2 dana
Vreme održavanja: celodnevni
Cena: 48 000 din

Opis kursa

Trening program je namenjen direktorima i vlasnicima preduzeća koji žele da planiraju troškove u vezi angažovanih fizičkih lica sa razumevanjem, HR menadžerima, zaposlenima u HR sektoru i u službi računovodstva, kao i svima zainteresovanima za ovu oblast.

Trening program će Vam omogućiti da samostalno razumete, tumačite i primenite zakonske odredbe u vezi obračuna zarada zaposlenih. Trening je posebno orijentisan na praktično osposobljavanje polaznika.

Program je usklađen sa novim izmenama Zakona o radu.

Osnovne tematske oblasti trening programa Obračun zarada su:

 • Definicija i pojama zarade u skladu sa Zakonom o radu i obaveze poslodavca koje proističu iz navedenih zakonskih propisa
 • Definicija i pojama zarade u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i obaveze poslodavca koje proističu iz navedenih zakonskih propisa
 • Definicija i pojama zarade u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i obaveze poslodavca koje proističu iz navedenih zakonskih propisa
 • Definicija i tretman primanja zaposlenih iz činjenja pogodnosti (korišćenje službenog automobila u privatne svrhe, zakupnine stanova…)
 • Naknade zarada
 • Obračun zarada sa uključenim svim obaveznim elementima
 • Obračun doprinosa na najnižu osnovicu bez isplate zarade
 • Obustava novčanih potraživanja iz zarade
 • Elektronska poreska prijava
 • Obavezne evidencije u vezi obračuna i isplate zarade
 • Naknade troškova zaposlenima
 • Isplata drugih primanja koja nemaju karakter zarade
 • Kaznene odredbe

Trening Obračun zarada se organizuje kao dvodnevni program u trajanju od po 8 sati i bazira se na kombinaciji interaktivnog predavanja i vežbi. Polaznicima će biti obezbeđeni priručnik, alati za obračun, zakoni.

Vrednost trening programa: 48.000din + PDV. Za prijave do 19.09.2016. ostvarujete popust od 15%, pri čemu je konačna vrednost 40.800din + PDV

Vreme održavanja: 24. i 25. septembar 2016., od 9:00h do 17:00h
Mesto održavanja: HR centar, Resavska 48, 1. sprat, stan 12

23/08/2016 09:34

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments