Raste zaposlenost, ali i cene proizvoda i usluga

29/07/2021 13:10

Raste zaposlenost, ali i cene proizvoda i usluga

Zavod za statistiku saopštio je daje u drugom kvartalu ove godine u Srbiji zaposleno 2.270.394 ljudi, što je za 73.329, ili 3,3 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Što je u odnosu na prvi kvartal ove godine, radno angažovanih veći za 22.194 osobe, ili za jedan odsto, preneoje N1.

Kako navode, od ukupnog broja, 1.813.762 zaposleno je u pravnim subjektima, 395.022 kod preduzetnika ili su lica koja samostalno obavljaju delatnost, dok su njih 61.610 registrovani kao samostalni  poljoprivrednici. Podaci još kažu i da je u odnosu na drugi kvartal 2020. godine, broj zaposlenih u pravnim subjektima 3,5 odsto, broj onih koji su zaposleni kod preduzetnika ili samostalno obavljaju delatnost je porastao za 4,6 odsto, ali je broj poljoprivrednika smanjen za 5.384 ili 8 odsto.

Inače, nešto ranije Zavod za statistiku objavio je i podatak da je prosečna majska plata bila 65.025 dinara. Kako je precizirano, ta prosečna neto zarada prošlog meseca je 65.025 dinara, a sa porezima i doprinosima ili bruto zarada bila je 89.720 dinara.  Međutim, prema podacima, 50 odsto radnika u maju je primilo zaradu manju od 49.869 dinara.

Dalje se navodi i da je rast bruto zarada u periodu januar–maj ove godine, u odnosu na isti period 2020. iznosio je 8,3 odsto nominalno, odnosno 6,1 realno realno. Istovremeno su neto zarade porasle za 8,5 odsto nominalno i za 6,3 odsto realno. U saopštenju RZS stoji i da je prosečna bruto zarada za maj ove godine nominalno je bila veća za 10,1 odsto nego u isto vreme lane, a realno za 6,3 procenata. Takođe, prosečna neto zarada je nominalno bila veća za 10,4 odsto, odnosno za 6,6 odsto realno.

S druge strane, zanimljivi su podaci Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, a u vezi su sa potrošačkom korpom građana. Kako navode u izveštaju za april ove godine, kupovna moć građana je manja u odnosu na samo mesec ranije pre svega zbog smanjenja prosečne neto zarade.

1. Nova Prosečna potrošačka korpa za mesec april 2021. godine iznosila je 75.824,59 dinara i veća je od Nove Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 742 dinara, ili za 1%. U odnosu na mart 2020. godine Nova Prosečna potrošačka korpa veća je za 4%. Nova Minimalna potrošačka korpa za april 2021. godine iznosila je 38.991,52 dinara i veća je za 545 dinara od Nove Minimalne potrošačke korpe iz  prethodnog meseca, ili za 1,4%. U odnosu na april 2020. godine Nova Minimalna potrošačka korpa veća je za 2,9%.

2. Prosečna zarada (bruto) obračunata za april 2021. godine iznosila je 89.582 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 64.948 dinara. Rast bruto zarada u periodu januar–april 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 7,8% nominalno, odnosno 6,0% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 8,0% nominalno i za 6,2% realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za april 2021. godine nominalno je veća za 9,9%, a realno za 6,9%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 10,2%, odnosno za 7,2% realno.

3. Za pokriće Nove Prosečne potrošačke korpe u aprilu 2021. godine bilo je potrebno 1,17 prosečnih zarada, a za pokriće Nove Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,60 prosečne zarade.  Za pokriće Nove Prosečne potrošačke korpe u martu 2021. godine bilo je potrebno 1,15 prosečnih zarada, a za pokriće Nove Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,59 prosečne zarade. Za pokriće Nove Prosečne potrošačke korpe u aprilu 2020. godine bilo je potrebno 1,24 prosečnih zarada, a za pokriće Nove Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,64 prosečne zarade.

4. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2021. godine, u odnosu na mart 2021. godine, u proseku su povećane za 1,1%. Potrošačke cene u aprilu 2021. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,8%, dok su u poređenju sa decembrom 2020. godine povećane u proseku za 2,6%.

5. Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u aprilu 2021. godine statistika je registrovala u Beogradu (80.763 dinara), Novom Sadu (74.043 dinara) i Pančevu (65.732 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike Srbije u aprilu 2021. godine zabeležena je u Nišu (62.618 dinara), Кragujevcu (62.592 dinara), Zrenjaninu (62.321 dinara), Užicu (61.403 dinara), Smederevu (59.504 dinara), Sremskoj Mitrovici (59.157 dinara), Subotici (59.050 dinara), Valjevu (58.104 dinara), Šapcu (57.898 dinara), Zaječaru (56.131 dinara), Кraljevu (55.410 dinara) i Leskovcu (51.099 dinara).

 – izvor: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije
29/07/2021 13:10