Odliv radno sposobnog stanovništva je veliki problem

12/05/2021 11:40

Odliv radno sposobnog stanovništva je veliki problem

O napuštanju Srbije razmišlja više od 83 odsto anketiranih punoletnih građana, dok svega 17 odsto njih o tome ne razmišlja! Ovo su podaci koje je objavio portal Infostud, a nakon devetomesečnog istraživanja koje su sproveli. Prema studiji, anketirani koji bi da se isele iz zemlje kao glavnu motivaciju navode “život u uređenom sistemu” njih 42 odsto, “mogućnost za bolja primanja” njih 29 odsto i “boravak u zdravijem društvenom okruženju” njih 15 odsto.

Od onih koji bi emigrirali, njih 84 odsto želi da se za stalno odseli, dok svega 16 procenata ima nameru da se iseli na oko godinu dana.

– Kada analiziramo željene destinacije za odlazak iz zemlje, vidimo da dominiraju zemlje Zapadne Evrope: Nemačka, Austrija, Velika Britanija sa 63 odsto, zatim SAD i Kanada sa blizu 17 odsto, Australija i Novi Zeland sa 6 odsto, a na četvrtom mestu se nalaze zemlje iz regiona kao što su Slovenija, Mađarska, Hrvatska sa blizu 6 odsto – navodi se u objavljenoj studiji.

Istraživači su još naveli i da je na pitanje zašto toliko ljudi želi da napusti državu, najviše odgovora bilo je u vezi za sa ekonomsko društvenim problemima. Prvi razlog je loša ekonomska situacija – 44 odsto, zakoni koji ovde ne važe za sve jednako – 16 odsto, loša politička situacija 13 odsto i negativna društvena selekcija – 11 odsto.

Ono što zabrinjava je činjenica da su ispitanici rekli da pored što razmišljaju o odlasku, oni i aktivno rade na realizaciji te ideje. Rezultati kažu 23 odsto, koji se pripremaju da emigriraju, se i dalje školuju, a da je njih 36 odsto na tržištu rada.

Motivacija

Motivacija za odlazak je, za ispitanike koji rade ili su nezaposleni, želja da nastave život u uređenom sistemu, a to je reklo njih 44 odsto, da bolje zarađuju za njih 30 odsto, da borave u zdravijem društvenom okruženju želi 15 odsto anketiranih.

Studentska populacija češće navodi i motive kao što su: nastavak školovanja na dobrom stranom univerzitetu (8 odsto), stručno usavršavanje (9 odsto) i sticanje novog životnog iskustva (10 odsto).

Odlazak i povratak

U tekstu se dalje navodi i da deo ispitanih želi samo privremeno da napusti zemlju sa željom da steknu dodatno obrazovanje ili radno iskustvo. Njih 50 odsto, ispitanih studenata, planira da se vrati u zemlju po završetku školovanja u inostranstvu, dok je 15 odsto onih koji odlaze na rad.

– Uz to, treba se osvrnuti i na vrlo aktuelnu situaciju da određeni broj naših ljudi, koji već godinama žive u inostranstvu, želi da se vrati u Srbiju. Zbog toga sajt www.poslovi.infostud.com je ušao u saradnju sa programom ‘Tačka povratka’ koji je usmeren ka pomoći u potrazi za adekvatnim poslom za sve koji iz srpske dijaspore žele da se vrate u Srbiju – navode u Infostudu.

Kompletan izveštaj možete videti OVDE

12/05/2021 11:40