Šta je mrežni marketing?

22/05/2020 12:39

Šta je mrežni marketing?

Marketing je univerzalna stvar. Bukvalno. Ono što marketing kao vrsta profesije omogućava pojedincu, manjim i većim preduzećima i kompanijama potiče, u stvari, iz velike većine svakodnevnih stvari. Šta tačno podrazumevamo pod tim i kakve to veze ima sa mrežnim marketingom videćete u tekstu ispod. 

Da li vam se, recimo, desilo, da ste kupili kremu za čišćenje lica na prirodnoj bazi kojom ste bili prezadovoljni? Ili ste kupili kosilicu za dvorište koja vam je prepolovila vreme košenja, a rezultat je ostao isti? Da li ste pričali nekome o tim proizvodima? Najčešće je odgovor na ovo pitanje da, a samim tim su to i počeci mrežnog marketinga. 

Šta je mrežni marketing?

Koncept mrežnog marketinga nastao je davnih pedesetih godina prošlog veka kao ideja za posao za žene, pretežno domaćice, kojima su muževi na vojnom služenju. 

Ideja se zasnivala na tome da one obezbede sebi dodatni izvor prihoda u tom periodu, a iz toga kasnije nastaju takozvane preporuke “iz usta od usta”, koje su i psiholozi istražili i shvatili da su najjače, naravno pod uslovom da je proizvod/usluga zaista dobar/a.

Ova vrsta marketinga se pojavila kao konkurencija klasičnom načinu prodaje, na način da se maksimalno zaobiđu posrednici između proizvođača i potrošača, što je automatski i ušteda.

Osnovna razlika između tradicionalnog marketinga i mrežnog je u tome što se rezultati i povratna informacija o usluzi kod prvog vide tek u maloprodaji, dok se su u mrežnom marketingu krajni kupci istovremeno i potencijalni saradnici koji znaju sve o tom proizvodu i usluzi, i tako je preporučuju ostalom krugu ljudi. 

Ti ljudi koji preporučuju proizvod su istrenirani direktno od strane svog instruktora koji ga je i uveo u posao. 

Dakle, sve cirkuliše i stvara se mreža.

Na Balkanu je ova vrsta marketinga veoma zastupljena, ali je na lošijem glasu zbog saradnika koji u velikoj većini slučajeva tek tako prilaze ljudima, što bi narod rekao, dosađujući im da kupe proizvode i da postanu saradnici. Tako je, uglavnom, u kozmetičkoj industriji i u industriji koja je posvećena sredstvima za redukciju telesne težine.

Danas se vrlo lako može destiti da vam osoba pošalje zahtev za prijateljstvo na Fejsbuku i da vas odmah kontaktira pružajući vam razne mogućnosti za kupovinu i učlanjivanje koje, navodno, donose brzi novac i razne beneficije.

Šta je stvarnost?

Stvarnost je da mrežni marketing donosi dobre rezultate uz kontinuirani rad i edukaciju, dakle nije fora za brzi novac. Glavne strategije su poznavanje usluge/proizvoda koja/i se nudi, poznavanje potrošača i spremnost na pružanje relevantnih informacija, što iziskuje veliku količinu komunikacije u svim smerovima. 

Posao se započinje izuzetno malom investicijom, ne postoji šef i rad je dosta fleksibilan, kao i mesto odakle ćete da radite i ljudi sa kojima ćete da komunicirate, naravno iz svoje ciljne grupe.  

22/05/2020 12:39