Inovacioni vaučeri – nova usluga za mala i srednja preduzeća

21/12/2017 16:26

Inovacioni vaučeri – nova usluga za mala i srednja preduzeća

Fond za inovacionu delatnost objavio je danas javni poziv za dodelu inovacionih vaučera.

Inovacioni vaučeri su novi mehanizam finansijske podrške namenjen malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu.

Ova usluga još jedna je od usluga u okviru Programa transfera tehnologije Fonda za inovacionu delatnost, čija svrha je da podstakne prenošenje rezultata javnog istraživanja u privatni sektor kako bi se kreirali proizvodi i usluge kojima će se unaprediti privreda. Danas je predstavljena u prisustvu visokih zvaničnika Vlade Republike Srbije, Delegacije Evropske unije i Svetske banke.

Z”a Program inovacionih vaučera u ovoj pilot fazi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je izdvojilo 24 miliona dinara, na osnovu sporazuma Republike Srbije o zajmu sa Svetskom bankom kroz ‘Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja’“ , rekao je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Zainteresovana mikro, mala i srednja preduzeća moći će da konkurišu za inovacione vaučere vrednosti do 800.000 dinara za dobijanje usluga od javnih naučnoistraživačkih organizacija kako bi rešila tehnički ili tehnološki problem na koji nailaze u svom poslovanju (primera radi, za razvoj novix ili poboljšanje postojećih proizvoda, izradu demonstracionog prototipa, različite vidove ispitivanja).

Inovacionim vaučerom pokriva se do 80% ukupnih troškova usluge, odnosno preduzeća su u obavezi da sufinansiraju preostali iznos, uključujući i porez na dodatu vrednost.

Javni poziv je otvoren do 21. maja 2018. godine, odnosno sve dok opredeljena sredstava u iznosu od 24 miliona dinara ne budu utrošena. Vaučeri će se dodeljivati po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća.

Dizajn i procedure za implementaciju šeme inovacionih vaučera su pripremljene u okviru projekta „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije“ koji se finansira iz IPA sredstava EU za 2013, a njime administrira Svetska banka, dok su sredstva za realizaciju obezbeđena iz budžeta Vlade Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja“ (sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom).

21/12/2017 16:26

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments