Back to homepage

Saveti za uspešnu poslovnu komunikaciju

Saveti za uspešnu poslovnu komunikaciju

Uspeh u poslu je u velikoj meri određen time kako komuniciramo. Čak su i sreća i uspeh na ličnom planu u velikoj meri određeni veštinom komunikacije. Poboljšanje poslovnih komunikacionih veština zahteva dosta truda i vežbe, ali se ne sme zanemariti.

Spremili smo nekoliko saveta koji će Vam pomoći da postanete bolji u poslovnoj komunikaciji.

Rešavajte sukobe diplomatski

Bez obzira koliko je neka radna grupa kompatibilna i dobro sarađuje, u određenom trenutku će sigurno doći do konflikta. Manji problemi se mogu rešiti sami od sebe, ali neki mogu prerasti u velike. Zato je najbolje rešavanju problema pristupiti odmah. Kada rešavate konflikt pristupite mu otvorenog uma i bez predrasuda. Nemojte lično napadati nikoga. Postavljanjem pitanja i slušanjem svih strana saznaćete kako se osećaju i moći ćete da vidite rešenje problema koje će biti prihvatljivo svima.

Pripremite se na vreme

Planirajte sastanke unapred, tako da će svaki učesnik imati vremena da se izrazi i iznese svoje mišljenje. Za sastanak spremite ključne tačke na koje želite da se fokusirate. Taj plan možete drugim stranama proslediti unapred.

Trudite se da delujete samouvereno

Budite sigurni u sebe. Pored verbalne komunikacije bitno je da to potvrdite i govorom tela. Osmeh i kontakt očima su verovatno najvažniji elementi samouverene komunikacije. Ukoliko mislite da ste stidljivi, vežbajte govor tela i predstavljanje pred ogledalom ili sa prijateljem.

Pružajte povratne informacije

Vaši kolege i saradnici sigurno žele da znaju da cenite njihov rad i doprinost, ili da mislite da treba više da se potrude. Kada pružate povratne informacije, trudite se da budu jasne i detaljne. Ukoliko mislite da negde postoji problem, pokušajte uz kritiku da ponudite rešenje. Ukoliko mislite da neko radi dobar posao, nemojte propustiti da to pohvalite. Pohvale i priznanja doprinose da se ljudi osete važnim, i motivišu ih da rade bolje.

Pokažite poverenje

Ukoliko ste nadređeni nekoj grupi ljudi nemojte im ”visiti iznad glave” dok rade svoj posao. Kada zaposleni veruju da imaju kontrolu nad svojim poslom, više će biti posvećeni svom radu. Autonomija vodi do inovacije i većeg zadovoljstva poslom. Previše pažnje i kontrole može dovesti do toga da zaposleni pomisle da kompanija nema poverenja u njih i da ih ne smatra dovoljno kompetentnim da obavljaju svoj posao. Zbog toga mogu postati nesigurni i nemotivisani. Najbolje je omogućiti zaposlenima uslove za rad, i dati im slobodu da samostalno obavljaju svoj posao.