Back to homepage

Državna i privatna preduzeća

U zavisnosti od osnivača, preduzeća mogu da budu javna ili privatna, odnosno državna ili privatna.

Javno preduzeće

Javno preduzeće ili poduzeće je firma čiji je većinski vlasnik sama država, a formira se u oblastima u kojima država ima interese (železnica, telekomunikacije, itd). Javna preduzeća javljaju se i u oblastima u kojima je neophodno održati kvalitet proizvoda, odnosno umerene cene, poput distribucija vode, proizvodnja električne energije i sl.

Cilj osnivanja javnog preduzeća jeste zaštita interesa države kada je u pitanju funkcionisanje vitalnih sektora privredne delatnosti koje su od značaja za državu i život građana. Zbog toga, država bira i organe upravljanja.

Privatno preduzeće

Privatno preduzeće može osnovati svako fizičko ili pravno lice, a osnovni cilj preduzeća koja su u privatnom vlasništvu je ostvarivanje profita.

Mala, srednja i velika preduzeća

Postoje različiti kriterijumi za rangiranje preduzeća, a prema veličini, kompanije se dele prema: broju zaposlenih, vrednosti uloženog kapitala, obim proizvodnje i prodaje itd.

Mala preduzeća

Ove firme imaju mali obim poslovanja, mali uloženi kapital i naravno- mali broj radnika. Prema pravilu, mala preduzeća osniva pojedinac, koji je istovremeno i vlasnik firme i menadžer prodaje. On samostalno donosi sve odluke u vezi sa poslovanjem i snosi rizike poslovanja.

Ova preduzeća imaju značajnu ulogu u regionalnom razvoju neke zemlje, a preko njih se lakše prenosi savremena tehnologija i inovacije.

Srednja preduzeća

Preduzeća srednje veličine se nalaze na granici između malih i velikih. Prednost u odnosu na velika jeste veća fleksibilnost i brzina prilagođavanja. Srednja preduzeća imaju relativno visok stepen specijalizacije poslova i zaokruženost radnog i tehnološkog procesa.

Velika preduzeća

Ove firme raspolažu velikim kapitalom i pokrivaju velika tržišta. Naravno, uz to, imaju i velik broj zaposlenih. Velika preduzeća imaju uticaj na tržište, a zbig privrednog značaja, država se trudi da ovakva preduzeća budu stabilna. Ove firme su i okosnica razvoja drugih preduzeća, jer su nosioci određenih oblasti proizvodnje.