Back to homepage

Kako zamrznuti poslovanje firme?

Za razliku od privrednih društava, preduzentici imaju pravo da privremeno zaustave obavljanje delatnosti, na određeno ili pak neodređeno vreme. Privremeni prestanak rada započinje podnošenjem zahteva za donošenje rešenja o prestanku obavljanja delatnosti Agenciji za privredne registre.

Za to vreme, dok je na snazi privremen prestanak obavljanja delatnosti, preduzetnik nema obavezu da plaća porez niti doprinose.

Agenciji za privredne registre, u slučaju prijave prekida obavljanja delatnosti, dostavlja se registraciona prijava prekida, kao i dokaz o uplati naknade za registraciju promene podataka o preduzetniku.

Sam prekid nije zakonski ograničen, ali je u registracionoj prijavi ostavljena mogućnost da se navede datum do kada firma neće raditi.  Ukoliko preduzenik odluči da “odmrzne” firmu, potrebno je da APR-u  podnese novu prijavu o nastavku rada.