Back to homepage

Korisni linkovi

Agencija za privredne registre – APR

 • Adresa: Brankova 25, Beograd
 • Telefon: +381 11 2023 350
 • Website: www.apr.gov.rs

Narodna banka Srbije

 • Adresa 1: Kralja Petra 12, Beograd
 • Telefon 1: +381 11 3027 100
 • Adresa 2: Nemanjina 17, Beograd
 • Telefon 2: +381 11 3338 000
 • Website: www.nbs.rs

Uprava carina

 • Adresa: Bulevar AVNOJA–a 155a, Novi Beograd
 • Telefon: +381 11 2015 800
 • Website: www.upravacarina.rs

Ministartsvo finansija

 • Adresa: Kneza Miloša 20, Beograd
 • Telefon: +381 11 3613 245
 • Website: www.mfin.gov.rs

Ministarstvo rada i socijalne politike

 • Adresa: Nemanjina 22–24, Beograd
 • Telefon: +381 11 3616 263
 • Website: www.minrzs.gov.rs

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

 • Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd
 • Telefon: +381 11 2855 000
 • Website: www.merr.gov.rs

Republički zavod za statistiku

 • Adresa: Milana Rakića 5, Beograd
 • Telefon: +381 11 2412 922
 • Website: www.stat.gov.rs

Fond za razvoj Republike Srbije

Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)

 • Nacionalni centar: Zaječar, Trg oslobođenja bb
 • Telefon – Zaječar: +381 19 445 301
 • Kancelarija Beograd: Trg Nikole Pašića 5/VI
 • Telefon – Beograd: +381 11 2060 888
 • Website: www.narr.gov.rs

Republička tržišna inspekcija

 • Adresa: Omladinskih brigada 1, Novi Beograd
 • Telefon: +381 11 3614 334
 • Website: www.mtu.gov.rs

Nacionalna služba za zapošljavanje

Direkcija – Kragujevac

 • Adresa: Svetozara Markovića 37, 34000 Kragujevac
 • Telefon: (+381) 34 50 55 00

Direkcija – Beograd

 • Adresa: Kralja Milutina 8, Beograd
 • Telefon: (+381) 11 29 29 800

Republička inspekcija rada

 • Bulevar umetnosti 10, 11070 Novi Beograd (Sedište)
 • Nemanjina 22-26 11070 Novi Beograd (Adresa za prijem pošte)
 • Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd (Inspekcija rada za Grad Beograd)
 • Telefon: +381 11 2017 485 ; +381 11 2017 495
 • Website: www.minrzs.gov.rs/lat/inspektorat-za-rad.html

Razvojna agencija Srbije

 • Adresa: Kneza Milosa 12, Beograd
 • Telefon: +381 11 3398 900
 • Websiteras.gov.rs

Privredna komora Srbije

 • Adresa: Resavska 13–15, Beograd
 • Telefon: +381 11 3300 900
 • Website: www.pks.rs