Back to homepage

Prijavljivanje radnika

Radni odnos je jedan od najčešćih angažovanja nečijeg rada, a njega zasniva fizičko lice (zaposleni) i poslodavac- fizičko ili pravno lice. Ugovorom o radu stupa se u radni odnos, a ugovor se sačinjava uvek u pisanoj formi.

Prijava radnika

Nakon sklapanja ugovora, u roku od tri dana, poslodavac je obavezan da prijavi zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje. Prijava se vrši u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja gde se dostavlja jedinstvena prijava- u elektronskom obliku.

U pitanju je obrazac M koji se popunjava na portalu www.croso.gov.rs. Predavanjem ovog obrasca, poslodavac se obavezuje da će svom radniku uplaćivati i socijalne doprinose prilikom isplate plate.

Obavezno socijalno osiguranje

Obavezno socijalno osiguranje obuhvata penzijsko i invalidsko, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Nakon uspešne prijave, poslodavac dobija mejl sa obrascom MA, koji zapravo predstavlja potvrdu o prijavi.

Nakon prijave, u roku od 15 dana, poslodavac je dužan da dostavi fotokopiju prijave, a nakon toga, poslodavac mora da za svog radnika izradi i zdravstvenu knjižicu.