Back to homepage

Kako i gde se reklamirati?

Šta je ustvari reklama?

Reklama je vrsta komunikacije, kojom sponzor reklame pokušava da dopre do publike, ne bi li prodao svoj proizvod li uslugu. Da bi postigao svoj cilj, služi se porukama, koje svesno ili podsvesno, utiču na budućeg potrošača.

Pored preduzeća koja reklamiraju svoje komercijalne proizvode i usluge, naručioci reklama mogu biti: političke partije, interesne grupe, verske organizacije i državne i javne ustanove. Reklame najčešće osmišljavaju reklamne agencije.

U svrhu reklamiranja koriste se masovni mediji: televizija, radio, štampa (novine, časopisi, bilbordi, flajeri…), a u 21. veku i Internet, te društvene mreže. Marketing u modernom poslovanju, gotovo neizostavno podrazumeva internet kao mesto plasiranja reklamnog sadržaja.

Internet marketing

Uz pomoć Interneta kao kanala poslovne komunikacije, Internet marketing predstavlja skup strategija i tehnika u ciju reklamiranja.

Internet marketing koristi direktni marketing oslonjen na informatičku tehnologiju i rast i razvoj telekomunikacija. Pored termina internet marketing koriste se i termini e-marketing, onlajn marketing, sajber marketing, virtuelni marketing i  interaktivni marketing.

Plaćeno internet oglašavanje

Plaćeno internet oglašavanje je takođe jedna od važnih metoda internet marketinga. Jedan primer je Google AdWords. Korisnici prikazuju svoj oglas, u ovom slučaju na Guglu, i sami biraju ključne reči, gde se nakon rezultata pretrage sa strane ili na vrhu pojavljuje njihov oglas.

Drugi primer jesu oglasi na društvenim mrežama, a najpopularniji su Fejsbuk oglasi. Oni se nalaze sa desne strane Fejsbuk profila i predstavljaju kombinacije banera i tekstualnog oglasa. Pored ogromne baze korisnika, važna činjenica je ta da se može usmeriti na određene grupe ljudi

Pored plaćenog, postoji i besplatno Internet oglašavanje, a najčešće, ono se odvija na društvenim mrežama, pravljenjem profila i grupa i uključivanjem samih klijenata (šerovanje i lajkovanje objava itd.)