Šta je stečaj?

Postupak, utvrđen Zakonom,  koji se pokreće protiv imovine dužnika, zbog ravnomernog podmirenja obaveza koje je imao prema poveriocu, jeste stečaj.

Prema zakonu, pojam stečaja obuhvata i bankrot, te reorganizaciju dužnika.  Osnovni cilj stečaja jeste zaštita ugovora, odnosno privatne svojine poverilaca. U ekonomiji, stečaj/bankrot je sredstvo dicipline koje utiče na bolje vođenje firme.

Stečajni postupak

Ovaj postupak regulisan je Zakonom o stečaju Republike Srbije i pokreće se predologom poverioca ili stečajnog dužnika. Osnovna odlika stečajnog postupka jeste ravnopravnost svih poverilaca.

Organi sprovođenja stečajnog postupka su: stečajni sudija i stečajni upravnik, skupština poverilaca i odbor poverilaca.

Stečajni sudija

  • odlučuje o pokretanju postupka, utvrđuje razloge stečajnog postupka, imenuje i razrešava stečajnog upravnika, odobrava troškove postupka i sl.

Stečajni upravnik

  • obavlja svoje poslove samostalno, u skladu sa zakonom i dužan je da pruža uvid u svoj rad ovlašćenoj organizaciji i da obezbeđuje sve neophodne podatke.

Skupština poverilaca

  • čine je svi stečajni poverioci, a zajedno, donoseodluku o bankrostvu, biraju i opozivaju predsednika skupštine, razmatraju izveštaje stečajnog upravnika itd.

Odbor poverilca

  • daje mišljenje o načinu unovčenja imovine, o nastavljanju započetih poslova stečajnog dužnika, saglasnost na završni račun stečajnog dužnika i sl.