Radno angažovanje za teže zapošljive kategorije

12/07/2019 11:43

Radno angažovanje za teže zapošljive kategorije

Filijala Vršac je i ove godine realizovala Program javnih radova u opštinama Bela Crkva, Plandište i gradu Vršcu. Ukupno je angažovano 39 lica u oblastima održavanja i uređenja životne sredine, socijalne zaštite i humanitarnog rada.

U Vršcu je ove godine pružena podrška za radno angažovanje osoba sa invaliditetom kroz zapošljavanje na javnim radovima. Na period od četiri meseca angažovano je 14 OSI u psihijatrijskog bolnici „Dr Slavoljub Bakalović“, Gerentološkom centru i Udruženju gluvih i nagluvih. Za osobe za invaliditetom radna aktivnost je važan segment u procesu socijalizacije i rehabilitacije.

Interesovanje za Program javnih radova sve je veće, tako da su i mnoge lokalne samouprave u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisale konkurse koji će u narednom periodu biti realizovani.

12/07/2019 11:43

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments