Back to homepage

Zakon o radu Republike Srbije

Zakonom o radu uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, a tiču se i zaposlenog i poslodavca.

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređuju se i Kolektivnim ugovorom i Ugovorom o radu, a kada je zakonom određeno, uređuju se i Pravilnikom o radu, odnosno Ugovorom o radu.