Pisanje radne biografije: Struktura i sadržaj

19/02/2018 15:32

Pisanje radne biografije: Struktura i sadržaj

CV je ponekad presudan da biste bili pozvani na razgovor za posao. U nastavku otkrijte na šta da obratite pažnju.

Struktura i sadržaj radne biografije

  • Ime i prezime
  • datum rođenja
  • adresa,
  • broj telefona,
  • adresa elektronske pošte – [email protected];
    Ukoliko imate svoj veb sajt koji bi bio interesantan poslodavcu kao Vaša referenca, navedite i njega.

Napomena:
– datum rođenja možete izostaviti u slučaju da i pored potrebnog znanja i veština, starosno ne odgovarate toj poziciji
– bračno stanje možete slobodno izostaviti, toliko lično predstavljanje nije potrebno.
– fotografija nije obavezna u slučaju da u oglasu nije navedena kao potrebna (ali vam preporučujemo da je stavite).

RADNO ISKUSTVO (ukoliko aplicirate za posao, radno iskustvo navodite na prvom mestu)

Navedite svako radno iskustvo za koje mislite da će biti značajno za posao za koji se prijavljujete. Nemojte se „odricati” neplaćenih poslova (volontiranje, praksa) ili poslova na kojima niste zauzimali značajnu poziciju. Ti poslovi jesu značajni za poslodavca. Na taj način on će steći uvid u vaše sposobnosti i znanja. Osim toga, pokazećete da ste angažovana i motivisana osoba, spremna da napreduje i da steknete nove veštine. Navedite kompaniju ili organizaciju za koju ste radili, funkciju koju ste tamo obavljali i, ako smatrate da je potrebno, nešto detaljniji opis vaših zaduženja.

VEŠTINE

Podrazumevaju skup svih veština koje ste do sada stekli (veštine opšteg karaktera, stručne, poslovne, kao i veštine u radu sa ljudima): znanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru, timski rad, rukovođenje, usmena komunikacija, strani jezici, veštine javnog nastupa, vozačka dozvola.

Vodite računa da za svaku veštinu ili vašu osobinu koju navedete imate i dokaz u svojoj biografiji:
– Komunikativan/na (dokaz se u ovom slučaju nalazi u Radnom iskustvu – saradnja sa inostranim kulturnim centrima (korespodencija i razmena informacija)

ZNANjE STRANIH JEZIKA

U ovom delu navedite znanje stranih jezika. Možete koristiti sledeću skalu koja se sastoji od tri osnovna nivoa:

Početni nivo (nivo A1 i A2); Srednji nivo (nivo B1 i B2); Viši nivo (nivo C1 i C2).

Ukoliko ste znanje jezika usavršili u nekoj od škola stranih jezika i dobili sertifikat, možete navesti i te podatke, ali nije obavezno. Vodite računa da ukoliko se u oglasu traži odlično poznavanje, npr. engleskog jezika i vi napišete: konverzacija – odlična, pisanje odlično, čitanje – odlično, to što ste napisali zaista bude istina.

Praksa na intervjuima je da vam intervjuer postavi barem jedno pitanje na engleskom jeziku, npr. What situations excite and motivate You? What are You hoping to achieve In your next job? What do You think Of our new advertising campaign?

RAD NA RAČUNARU

O ovom delu navedite programe koje poznajete. To mogu da budu standardni programi npr. Iz MS Office paketa (Word, Excel, PowerPoint, Publisher…) ili posebni programi sa obradu slike kao što je Adobe Photoshop, InDesing, zatim uže stručni programi kao što su na primer Matlab, AutoCAD i drugi). Ukoliko dolazite iz oblasti informatike i računara, navedite sve programske jezike ili tehnologije kojima ste ovladali.

OBRAZOVANjE (ukoliko se prijavljujete za stipendiju, dalje školovanje, ovaj odeljak je na prvom mestu)

Trebalo bi navesti, pre svega, formalno obrazovanje (fakultet, srednja škola), ali možete navesti i druge vidove obrazovanja ukoliko iza njega stoji neka relevantna organizacija i ukoliko je ono bitno za vašu profesionalnu orijentaciju (dodatno/neformalno obrazovanje – seminari, radionice, kursevi i slično).

Nije potrebno navoditi osnovnu školu i one kurseve i seminare koji nisu relevatni za poziciju za koju konkurišete.

INTERESOVANjA

U ovom delu možete da navede vaša glavna profesionalna interesovanja koja ste razvili bilo kroz školovanje, bilo kroz prethodno radno iskustvo. Važno je da znate da nema potrebe da navodite baš sva vaša profesionalna interesovanja već samo ona koja imaju veze sa pozicijom za koju konkurišete!

Da bi poslodavac stekao nešto širu sliku o vama, potrebno je da navedete interesovanja i aktivnosti koje nisu usko povezane sa vašim profesionalnim usmerenjem. Ovo je bitno, jer tako poslodavac može da stekne dublji uvid u vašu ličnost. Često baš ovaj odeljak može zainteresovati poslodavca i navesti ga da vas pozove na intervju. Ovde možete navesti neke kraće kurseve, seminare i treninge koje ste pohađali (koje niste naveli u prethodnom odeljku jer nisu relevantni za poziciju za koju konkurišete), hobi ili sport kojim se bavite i slično.

CILj

U ovom pasusu potrebno je navesti makar 3 cilja (jedna rečenica za svaki) npr. za sledeće 2 godine ili godinu dana. Vodite računa da Vaši lični ciljevi nisu u suprotnosti sa potrebama radnog mesta, primer – pozicija za koju konkurisete nudi usavršavanje i česta putovanja, a Vi ste naveli da planirate da zasnujete porodicu. Neka vas cilj bude fokusiran na profesionalnu karijeru.
Pretpostavimo da ste pre odluke da se prijavite za određeni konkurs dobro istražili o kojoj je kompaniji/organizaciji reč, koji su njihovi planovi, ciljevi i aktivnosti. Razmislite da li se neki od ciljeva te kompanije poklapa sa Vašim profesionalnim ciljem.

PREPORUKE

Preporuke su bitne, mada ih poslodavci ne traže uvek. Potrudite se da nađete osobu čija će preporuka biti relevantna. To znači da Vas ta osoba mora poznavati duže vreme, da je sarađivala sa vama ili da je bila vaš pretpostavljeni. Bilo bi dobro da imate dve preporuke – od profesora ili od profesora i bivšeg poslodavca.

Saveti za kraj
• Imajte na umu da, kada je izgled Vaše biografije u pitanju, ne postoji forma CV-a koja će oduševiti svakog poslodavca. Izgled CV-a je veoma važan, jer na taj način ostavljate prvi utisak na poslodavca. Potrudite se da u “moru” radnih biografije koje poslodavci gledaju svakodnevno, obrate pažnju baš na Vaš.Treba da pronađete svoj sopstveni stil, a ne da kopirate izgled drugih.
• Izbegavajte papire u boji ili sa teksturom. Najbolje bi bilo da koristite čist, beo papir.
• Radna biografija se prilagođava poziciju za koju konkurišete. CV primeren za jednu poziciju ne mora biti odgovarajući i za drugu.

 

Izvor: razvojkarijere.bg.ac.rs

19/02/2018 15:32

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments