4 grupe produktivnih ljudi: Kojoj vi pripadate?

27/11/2015 11:06

4 grupe produktivnih ljudi: Kojoj vi pripadate?

Produktivnost može da zavisi od načina na koji se organizujemo, koji posao radimo i koliko smo sposobni, odnosno spretni ili vešti u svom poslu.

Međutim, bez obzira na to, produktivnost se može podeliti u četiri grupe, od kojih svaka ima neke specifične karakteristike. Upravo u zavisnosti od toga koju vrstu produktivnosti imate – vaša radna strategija će imati određeni tok. Kako bi na što bolji način iskoristili sopstvenu produktivnost, za početak je potrebno definisati je i uskladiti sa svojim afinitetima.

Ovo su kategorije ljudi prema vrsti produktivnosti koju imaju:

Prioritetista

student-849822_1280

Ukoliko svoju produktivnost bazirate na određenim prioritetima zasnovanim na logičnom, analitičkom, kritičkom i realnom razmišljanju, onda vi pripadate prioritetistima.

Ovim ljudima je u karakteru da svoje napore ulažu u ostvarivanje najbitnijih ciljeva, a produktivnost će pojačati tako što će napraviti listu prioriteta po kojoj će obavljati svoje zadatke.

U kancelariji, odnosno na radnom mestu ovi ljudi su poznati kao kontrolori i rigorozni, ali i kao konkurencija i pogon. Ne vole da ćaskaju i da svoj privatni život dela sa kolegama na poslu; vole kada im date celokupne informacije, jer upravo na taj način i komuniciraju sa saradnicima, dok su njihovi mejlovi kratki i koncizni – u nekoliko rečenica ili ako je moguće – u nekoliko slova.

Kao deo tima doprinose: analitičkim osvrtima, logičkim rešavanjem problema, analizom podataka, orijentaciji ka cilju i obavljanju zadatka, odlučnošću i doslednošću, vrednoćom i konciznošću.

Planer

startup-593343_1280

Postoje ljudi koji su veoma dobri u planiranju i organizovanju, bilo čemu što podrazumeva detaljno promišljanje i usklađivanje. Upravo ove osobe predstavljaju planere – one koji se ne razlikuju previše od prioritetista, ali imaju ipak neke druge karakteristike, kada je produktivnost u pitanju.

Cilj planera je da se na što jednostavniji način i ako je moguće što brže realizuje ono što je isplanirano, odnosno što su najčešće oni isplanirali. Kao i prioritetisti – prave listu zadataka, ali se više bave detaljima nego prioritetima i prave najbolji mogući plan kako bi se svi zadaci obavili.

Samim tim što svoju produktivnost i rad zasniva na detaljnom planiranju, ovakva osoba sigurno nije poznata po svojoj spontanosti. Osim toga, ne voli ni iznenađenja i neplanirane aktivnosti i zadatke – što ne znači da se loše u tome snalazi, nego je potrebno napraviti instant plan i na neki način poremetiti već postojeće planove.

Kada komuniciraju sa saradnicima ili kolegama, pogotovo putem mejlova, često navode sve detalje, a po tačkama opisuju sve korake za ostvarivanje planiranog zadatka.

Kao deo tima doprinose: praktičnošću, organizacijom, predviđanjem i detaljnim planiranjem, održavanjem podataka i planova, odražavnju reda u timu i transparentnosti relevantnih informacija.

Aranžer

startup-593341_1280

Ukoliko vam je u poslu veoma važna interakcija, odličan ste timski igrač, smatrate da je najbolji način da se obavi posao – partnerstvo sa kolegama, a pritom vam je potrebno puno podrške, onda vi pripadate aranžerima.

Ovi ljudi ne vole individualizam i ne smatraju da je to način na koji bi trebalo ići ka uspehu. Za njih je veoma bitno da postoji dobra komunikacija među saradnicima, važno im je kako se drugi osećaju, šta misle, ali i na koji način će na druge uticati projekat na kom rade.

Svoj posao na neki način doživljavaju lično, pa im se i produktivnost svodi na to eskpresivno i emocionalno razmišljanje, podršku od drugih, pa nije retkost da sa svojim saradnicima idu na kafu kako bi u što neformalnijem i neposrednijem ambijentu još malo popričali o poslu.

Kao deo tima doprinose: boljoj interaktivnosti među članovima tima, ubeđivanjem i sposobnošću da prodaju sve što žele, međusobnom razumevanju i saosećanju.

Vizuelista

laptop-849801_1280

Ako vam u poslu detalji nisu najbitniji, nego uvek gledate širu sliku, ukoliko vam brzo dosade stvari – ukoliko u isto vreme ne radite na više projekata i ako odlično funkcionišete pod pritiskom – onda ste vi vizuelista.

Za razliku od planera, vizuelista je u potpunosti spontan, ne pravi detaljne planove i često je impulsivan. Na ovaj način dolazi do revolucionarnih ideja i podstiče svoju produktivnost, koja je izgleda najintenzivnija pod pritiskom.

Komunikacija sa vizuelistom može delovati veoma konfuzno baš zbog toga što (pogotovo u mejlovima) daje puno detalja, mnoštvo novih ideja itd.

Kao deo tima doprinose: svojom inovativnošću i spremnošću da se u poslednji čas nešto promeni – ukoliko će to doprineti poboljšanju rezultata, sposobnošću da integriše ideje i prepozna nove mogućnosti, kreativnošću prilikom rešavanja problema.

27/11/2015 11:06

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments