Znate li šta je individualni plan zapošljavanja?

29/01/2019 14:48

Znate li šta je individualni plan zapošljavanja?

Ako ste nezaposleni, a nalazite se na našoj evidenciji, možete sa vašim savetnikom za zapošljavanje napraviti individualni plan zapošljavanja. Individualni plan podrazumeva različite aktivnosti koje ste dogovorili sa savetnikom.

Individualni plan zapošljavanja

Na osnovu zajedničke procene predlažu se određene mere i aktivnosti koje je neophodno da preduzmete ukoliko aktivno tražite posao, a za savetnika on predstavlja instrument za dalji individualni rad sa vama.

Važno je da individualni plan zapošljavanja doživite kao vlastiti plan aktivnosti koje treba da preduzmete. Savetujemo vas da na individualnom razgovoru budete što iskreniji, jer savetnik nije ispitivač već neko ko pokušava da dobije što više podataka i informacija kako bi vam pomogao i na pravi način usmerio potragu za poslom.

Savetnik za zapošljavanje tokom individualnog razgovor sa vama nastoji da prikupi sve podatke potrebne za procenu vaše zapošljivosti – obrazovanje, radno iskustvo, zanimanje, kompetencije, posebna znanja i to upoređuje sa stanjem na tržištu rada. Veoma su važna vaša interesovanja jer ona predstavljaju parametar na osnovu kojeg savetnik zna u kojim zanimanjima može da posredujemo za vas.

Ukoliko je moguće individualni plan podrazumeva i precizne termine uključivanja u određene aktivne mere ili programe zapošljavanja. Te mere zavise od vaših karakteristika, kao i potreba tržišta rada. Ako ljudi sa vašim zanimanjem lakše dolaze do posla, tada vas upućujemo u klubove za traženje posla i na sajmove zapošljavanja, i redovno vas informišemo o slobodnim poslovima. Sa druge strane, ako je za vaš profil zanimanja teže naći posao, tada vas savetnik može uključiti i u druge aktivne mere tržišta rada kao što su prekvalifikacije, dokvalifikacije, obuke.

Deo individualnog plana je i dnevnik traženja posla. U ovaj dnevnik vi precizno beležite svoje aktivnosti, kao i njihov rezultat i donosite ga na uvid vašem savetniku. Precizno unosite podatke u vaš dnevnik, jer podaci iz vašeg dnevnika mogu biti idealan vodič za vašeg savetnika prilikom traženja mogućnosti za vas.

Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje

29/01/2019 14:48

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments