Nove šanse za nezaposlene u 2019. godini

03/04/2019 12:58

Nove šanse za nezaposlene u 2019. godini

Projektom EU podrška Nacionalnoj službi za zapošljavanje i u ovoj godini nastavljeno je sa unapređivanjem mera za smanjenje nezaposlenosti.

Projektom su obuhvaćene četiri mere politike zapošljavanja, čija primena treba da doprinese usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada.

Šanse za nezaposlene 2019.

Tokom prethodne godine objavljena su tri javna poziva za učešće u programima u okviru projekta:
1) Obuke na zahtev poslodav(a)ca,
2) Subvencije za otvaranje novih radnih mesta,
3) Subvencije za samozapošljavanje.

Najveće interesovanje korisnici mera su pokazali za program subvencije za samozapošljavanje, u okviru kojeg je tokom 2018. godine podneto preko 1.000 zahteva, a potpisana 752 ugovora.

Poslodavci su bili najviše zainteresovani za program subvencije za otvaranje novih radnih mesta, pa je u okviru tog javnog poziva stigao 1.021 zahtev, a posao dobilo 953 lica iz kategorije teže zapošljivih.

Kroz program obuke na zahtev poslodavca, nove veštine koje su usklađene sa potrebama poslodavaca steklo je 191 nezaposleno lice.

Mera koja je veoma uspešno sprovedena u okviru prethodnog direktnog granta, koji je NSZ dobila kao podršku Evropske unije smanjenju nezaposlenosti, jeste program obuka za tržište rada. Kako je uspešno sprovedena, podrška će biti nastavljena i ove godine u okviru novog projekta. Planirano je da u taj program bude uključeno najmanje 175 nezaposlenih sa evidencije koji će proći kroz obuku za zavarivače.

Radi uspešnije realizacije projekta, a u svrhu ispunjavanja postavljenih ciljeva, početkom aprila ove godine ponovo su objavljena dva javna poziva:
– Obuka na zahtev poslodavca za još 400 nezaposlenih i
– Subvencije za otvaranje novih radnih mesta za još 600 nezaposlenih.

Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje

03/04/2019 12:58

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments