Back to homepage

Sertifikati

Sertifikati

Ako želite da potvrdite nivo stečenog znanja i dobijete vredan dokument koji će predstavljati zvaničan dokaz o vašem poznavanju engleskog jezika, na raspolaganju su vam LINK i Cambridge sertifikati, koje možete dobiti preko sajta OKengleski.

ok engleski slika 3

LINK sertifikat

LINK sertifikati spadaju među najpopularnije i najtraženije sertifikate engleskog jezika na našem tržištu. Posedovanjem ovog sertifikata, unapređujete svoju poziciju na tržištu rada, povećavate šanse za napredovanje u karijeri i ujedno stvarate osnovu za dalje usavršavanje komunikacije na engleskom jeziku.

LINK sertifikat možete poručiti nakon što uspešno završite neki od online kurseva engleskog jezika iz naše ponude, ili ako uradite besplatan test za proveru znanja u našim prostorijama. Ovaj sertifikat predstavlja potvrdu da ste prešli određeni nivo poznavanja engleskog jezika i da ste spremni da pohađate sledeći online kurs, ukoliko to želite.

LINK sertifikati podeljeni su prema nivoima poznavanja engleskog jezika, koji su utvrđeni prema internacionalnim standardima. Na raspolaganju su vam sledeći sertifikati:

LINK Starter sertifikat

LINK sertifikat za završeni Starter kurs dokazuje da ste uspešno savladali osnove engleskog jezika i napravili bazu za dalje napredovanje. Pripremom za ovaj sertifikat naučićete najjednostavnije elemente gramatike engleskog jezika i upoznati se sa osnovnim vokabularom.

LINK Elementary sertifikat

Elementary je posebno pripremljen kurs na kome ćete postaviti osnove svog znanja engleskog jezika. LINK sertifikat za pređeni Elementary kurs pokazuje da ste naučili osnove engleskog jezika, njegove gramatike, rečnika, izgovora i komunikacije.

LINK PreIntermediate sertifikat

Sertifikat za niži srednji kurs engleskog jezika je dokaz da razumete i koristite širi spektar jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobiće vas da samostalno koristite jezik u deskriptivne i narativne svrhe, kao i da se uspešno snalazite u usmenoj i pisanoj komunikaciji na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.

LINK Intermediate sertifikat

Posedovanjem sertifikata za završeni srednji kurs engleskog jezika dokazujete da solidno vladate širokim spektrom funkcija engleskog jezika, jednako u pisanoj i usmenoj formi, kao i da možete da razumete i učestvujete u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

LINK Upper-Intermediate sertifikat

Sertifikat za viši srednji kurs je pokazatelj da uspešno komunicirate (što uključuje i razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom, kao i da ste u stanju da vodite smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik. Vaš govorni i pisani jezik, tokom trajanja Upper-Intermediate kursa, dobija formu gotovo nalik onoj kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.