Back to homepage

Preduzeća i vrste privrednih društava

Preduzetnik jeste fizičko lice, dok je preduzeće pravni subjekt.

Preduzetnik je osoba koja se registrovala za obavljanje određene delatnosti radi sticanja prihoda. Preduzetnik, dakle, nije pravno lice, već samo pojedinac (fizičko lice) koji ima dozvolu da obavlja određeni posao. Iako to znači da sve ono što preduzetnik zaradi ide njemu, u isti vreme, kao fizičko lice, preduzetnik ima odgovornosti i obaveze koje napravi kao firma.

Preduzeća

Privredna društva su pravni subjekti (pravna lica) registrovani za obavljanje delatnosti sa ciljem sticanja profita. Može ih osnovati jedna ili više osoba ili pravnih lica, što znači da i privredna društva mogu da osnivaju privredna društva. Osnivači, shodno osnivačkim ulozima, imaju procentualne vlasničke udele u tom društvu i na osnovu njih dele dobit, a pod određenim uslovima mogu i prodati svoje vlasničke udele.

Vrste privrednih društava

Postoje znatne razlike među različitim oblicima privrednih društava.

Pravne forme društva su:

  1. ortačko društvo;
  2. komanditno društvo;
  3. društvo s ograničenom odgovornošću;
  4. akcionarsko društvo.

Pravna forma se u poslovnom imenu označava na sledeći način:

  1. za ortačko društvo: “ortačko društvo” ili skraćenicom “o.d.” ili “od”.
  2. za komanditno društvo: “komanditno društvo” ili skraćenicom “k.d.” ili “kd”.
  3. za društvo s ograničenom odgovornošću: “društvo s ograničenom odgovornošću” ili skraćenicom “d.o.o.” ili “doo”.
  4. za akcionarsko društvo: “akcionarsko društvo” ili skraćenicom “a.d.” ili “ad”.