Filijala Užice NSZ organizuje obuke za krojenje i šivenje

31/10/2019 11:01

Filijala Užice NSZ organizuje obuke za krojenje i šivenje

Svrha obuke je da se polaznici upoznaju sa krojenjem i šivenjem odeće, da nauče veštine i znanja krojača i šivača, što će im omogućiti uključivanje u profesiju i dalje usavršavanje. 

Katalogom obuka za tržište rada za 2019. godinu, koji je Filijala Užice NSZ uradila analizom lokalnog tržišta rada u prethodnom periodu, u Bajinoj Bašti je počela realizacija obuke za krojenje i šivenje, za 5 nezaposlenih lica sa najmanje završenom osnovnom školom.

Obuka traje 240 časova, od toga 20 časova teoretske nastave i 220 časova praktične nastave. Nakon uspešno završene obuke polaznici pohađaju i radnu praksu kod poslodavca – izvođača obuke i dobijaju sertifikat o stečenom znanju.

Obuka za krojenje i šivenje traje do 22. novembra 2019. godine. U Filijali Užice NSZ u 2019. godini planirano je da se u programe obuke za potrebe tržišta rada uključi 30 lica i 6 osoba sa invaliditetom. U toku je obuka za izradu bureka i peciva za 5 lica u Užicu i obuka za krojenje i šivenje za 5 lica u Bajinoj Bašti, dok 1. novembra počinje obuka za DTP i stono izdavaštvo za 6 OSI u Užicu, a očekuje se i realizacija obuke za izradu proizvoda od drveta za 10 lica u Užicu i obuke za CNC operatere za 10 lica u Požegi.

Na području opštine Bajina Bašta trenutno je na evidenciji nezaposlenih 1.520 lica, od toga 880 žena ili 58%. Učešće lica preko 50 godina starosti u ukupnoj nezaposlenosti je 28,3%, dok je mladih nezaposlenih do 29 godina starosti 20,5%. Najviše nezaposlenih ima srednje stručno obrazovanje – 59,6%, nekvalifikovanih i niskokvalifikovanih lica je 27,2%, dok je učešće lica sa fakultetskim obrazovanjem 6,7%.

Broj nezaposlenih lica koja se vode na evidenciji NSZ Bajina Bašta u septembru 2019. godine je gotovo isti kao u istom periodu prethodne godine (smanjen za 42 lica).

31/10/2019 11:01

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments