NSZZ: Isplata posebne novčane naknade

13/02/2019 12:23

NSZZ: Isplata posebne novčane naknade

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje javljaju da počinje isplata posebne novčane naknade.

Isplata posebne novčane naknade za januar počinje danas, 13. februara, uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka.

Pravo na novčanu naknadu NSZZ

Ovo pravo ima lice koje je bilo osigurano najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid obaveznog osiguranja kraći od 30 dana.

Nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja, po osnovu:

 • prestanka radnog odnosa zbog otkaza od strane poslodavca
 • ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla, osim lica koja su se, u skladu sa odlukom Vlade o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju, svojevoljno opredelila za novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu – u većem iznosu od visine otpremnine utvrđene Zakonom o radu, ili ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi;
 • prestanka radnog odnosa na određeno vreme, obavljanja privremenih i povremenih poslova, probnog rada;
 • prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate;
 • prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva;
 • otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca;
 • premeštaja bračnog druga i
 • prestanka radnog odnosa u inostranstvu.
  Nezaposlenom pripada novčana naknada od prvog dana od dana prestanka obaveznog osiguranja, ako podnese zahtev NSZ (filijala ili ispostava kod koje se vodi u evidenciji), u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja. Nezaposlenom koji podnese zahtev po isteku roka od 30 dana, novčana naknada pripada od dana podnošenja zahteva.

  Pravo na novčanu naknadu nema nezaposleni koji podnese zahtev po isteku vremena za koje bi mu pravo na novčanu naknadu pripadalo. U rok se ne računa vreme za koje je nezaposleni po propisima o zdravstvenom osiguranju bio privremeno sprečen za rad.

OSNOVICA ZA UTVRĐIVANJE VISINE
Osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade jeste prosečna zarada, odnosno plata ili naknada zarade nezaposlenog u skladu sa zakonom u poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kojem je prestao radni odnos, odnosno osiguranje. Novčana naknada utvrđuje se u visini od 50% osnovice utvrđene zakonom. Novčana naknada ne može biti viša od 160% niti niža od 80% minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu za mesec u kojem se vrši isplata novčane naknade.

DUŽINA ISPLATE
Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom:

– tri meseca, ako ima staž osiguranja od jedne do pet godina;
– šest meseci, ako ima staž osiguranja od pet do 15 godina;
– devet meseci, ako ima staž osiguranja od 15 do 25 godina i
– dvanaest meseci, ako ima staž osiguranja duži od 25 godina.

Izuzetno, novčana naknada pripada nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju) nedostaje do dve godine.

 

Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje

13/02/2019 12:23

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments