Beograd usvojio Akcioni plan zapošljavanja za 2018.

28/12/2017 15:57

Beograd usvojio Akcioni plan zapošljavanja za 2018.

Savet za zapošljavanje grada Beograda usvojio je Lokalni Akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu (LAPZ), koji predstavlja objedinjen pregled ciljeva i prioriteta regionalne politike zapošljavanja u narednoj godini.

Realizacijom ovog plana doprineće se punoj implemnetaciji strateškog cilja politike zapošljavanja na nacionalnom nivou i tekućim reformskim procesima od značaja i uticaja na oblast politike zapošljavanja, kako na nivou Grada Beograda, tako i na nivou Republike Srbije.

Lokalnim Akcionim planom zapošljavanja postavljeni su osnovni ciljevi razvoja regionalne politike zapošljavanja u 2018. godini, koji odgovaraju ciljevima na nivou Republike Srbije, a čije ostvarivanje se planira primenom seta mera i aktivnosti koje će biti podržane:

Poboljšanje uslova za pristup tržištu rada, posredovanje u zapošljavanju, profesionalna orijentacija i savetovanje o planiranju karijere, povećanje kompetentnosti radne snage putem dodatnog obrazovanja i obuka, podsticanje zapošljavanja i poslovanja putem subvencija i na javnim radovima, podrška razvoju preduzetništva i malih i srednjih preduzeća i podsticaji za investicije u poljoprivredi i ruralni razvoj.

Nizom mera biće podržano osnaživanje i zapošljavanje nezaposlenih iz kategorija teže zapošljivih lica, pri čemu će prioritetna podrška biti usmerena na mlade do 30 godina života, viškove zaposlenih, nezaposlene starije od 50 godina, nezaposlene bez kvalifikacija, niskokvalifikovane i dugoročno nezaposlene, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, Rome, žrtve trgovine ljudima i žrtve porodičnog nasilja.

Ceo plan možete pogledati OVDE.

Izvor: www..nsz.gov.rs

28/12/2017 15:57

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments