Seminar: Planiranje i upravljanje zalihama i nabavkom

23/08/2016 11:15

Seminar: Planiranje i upravljanje zalihama i nabavkom

Organizator: Kala konsalting
Adresa: Paunova 24, Beograd
Website: www.kala.rs
Datum početka: 02.12.2016.
Trajanje: 2 dana
Vreme održavanja: celodnevni
Mesto održavanja: Beograd
Cena: 220 eura

Opis kursa

Koji su uzroci viškova zaliha, kako da odredite sigurnosnu a kako optimalnu zalihu, koliko i kada treba da nabavljate i da li ista pravila važe za sve proizvode i sirovine koje Vam stoje na zalihama.

Trening je namenjen:

Svima onima koji vode računa o zalihama, bilo da se radi o službi nabavke, skladištenja, logistike, proizvodnje ili prodaje.

Cilj treninga:

Kako definisati optimalan nivo zaliha, koji Vam omogućava kontinuirani rad a sa druge strane Vas finansijski ne opterećuje. Uporedite KOZ (Koeficijent Obrta Zaliha) sa uspešnim kompanijama iz Vaše branše.

Sadržaj treninga:

 • Zašto nastaju zalihe
 • Troškovi zaliha
 • Uzroci viškova na skladištu
 • Analiza zaliha i njihova primena
 • ABC analiza
 • XYZ analiza
 • FSN analiza
 • VED analiza
 • Višekriterijumske analize
 • Prognoza i planiranje zaliha
 • Određivanje sigurnosne zalihe
 • Sa stanovišta greške prognoze
 • Ekspertske metode
 • Kako pratiti sigurnosne zalihe
 • Određivanje optimalne veličine nabavne serije
 • Fiksne porudžbine
 • EOQ – Economic Order Quantity
 • POQ – Period Order Quantity
 • Lot for Lot
 • ROP – Reoder Point
 • Određivanje nivoa zaliha
 • Aktivnosti na smanjenju zaliha “Nula zalihe”
 • Povećanje obrta zaliha KOZ
 • Ubrzano uvođenje inovacija
 • Smanjenje troškova zaliha
 • Kanban i upravljanje zalihama
 • Korisni saveti

Trener:

Msc Zoran Đurđević

Više od dvadeset godina iskustva na rukovodećom pozicijima u domaćim i internacionalnim kompanijama. Desetine uspešnih projekata na kojima radi kao konsultant za menadžment, upravljanje proizvodnjom, logistikom i project menadžment.

Diploma: „Kala“ Diploma – svi polaznici kursa

Sertifikat: 

Sertifikat WIFI Instituta Privredne Komore Austrije – polaznici koji zavrse sve kurseve iz iste akademije

Cena uplate:  

pre 01. Aprila        posle 01. Aprila

170€                      190€                grupe iz iste firme (min 3 čl.)

190€                      210€                stari polaznici

200€                      220€                regularna cena

*U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

U cenu je uračunato:  

Predavanje, radionica, sav potreban materijal, ručak, osveženja, diploma, sertifikat (ko ispuni uslov).

Obavezno poneti: 

Lap Top

Vreme: 

02-03 Decembar 09-17h

Mesto:

Kala Konsalting

Ul. Paunova 24,

Banjica – Beograd

Za sve “stare” polaznike i grupne posete odobravamo dodatne popuste više na sajtu Kala konsalting.

23/08/2016 11:15

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments