Da li će PR biti prevaziđen u skorijoj budućnosti?

25/05/2020 09:37

Da li će PR biti prevaziđen u skorijoj budućnosti?

Navodna suvišnost stručnjaka za odnose sa javnošću u praksi postojala je i pre 10 godina, kada se istovremeno pisalo i o njihovoj neophodnosti. I veća i manja preduzeća nastojala su da štede na marketingu i na pr-u, što se i nije nešto preterano promenilo na bolje.

Danas, kada digitalna tehnologija napreduje neviđenom brzinom, kada digitalni mediji konstantno „isplivavaju“ i pronalaze svoje konzumente, realna je situacija da se u svakom stručnom sektoru nadređeni zapitaju šta je ono novo što bi mogli da implementiraju u datu profesiju.

Ukoliko biste popričali sa zaposlenima unutar manjih marketinških agencija, na pojedinim mestima biste čuli mišljenje da će PR biti pravaziđen i da će ga, zapravo, raditi svaki zaposleni kao predstavnih misije i vizije preduzeća u kom radi.

Ima li istine u tome?

Kako bismo najbolje razumeli šta je posao osobe koja radi u PR reći ćemo samo – komunikacija. Komunikacija kao posao je širok pojam, jer danas svi međusobno komuniciramo sa ciljem da, isto tako, nešto iskomuniciramo. 

Elem, PR komunicira tačno određeni način poslovanja vezano za svoju firmu ciljanoj javnosti, ali sa imperativom istine. Pored, takozvane, eksterne javnosti, PR može da se bavi samo internom javnošću, koja se automatski prebacuje na unutrašnjost preduzeća, jer informacije su ključne i potrebne su i unutra i spolja.

Pored internog i eksternog PR-a, postoji i onaj koji se bavi isključivo komunikacijom u kriznim situacijama, gde je posebno potreban visok nivo znanja, operativnosti, brzog reagovanja i istinitosti. 

Naravno da PR komunicira i sa medijima, jer oni su kanal koji je potreban da bi se informacije o aktivnostima, uspesima, saradnjama i slično plasirale gde je potrebno. Danas postoje blogovi koji su unutar korporativnih sajtova i na kojima, takođe, stoje relevantne informacije koje može da piše osoba zadužena sa odnose sa javnošću. 

Dakle, ne samo saopštenja za medije i sortiranje informacija u tom smislu.

Ranije se PR mešao sa marketingom i bilo je izuzetno teško odvojiti jedno od drugog. Kada se konačno proizvod, odnosno usluga, povezao/la direktno sa marketingom, a komuniciranje informacija sa ciljanom javnošću sa PR-om, došli smo do sve jačih šaputanja da će ova oblast biti prevaziđena.

Saveti za budućnost

Godine 2008. pisalo se o dve važne stvari koje važe i danas, plus još nekoliko bitnih koje ćemo istaći dalje u tekstu. 

Dakle, informacija i dalje teče u svim pravcima – preko blogova, foruma, društvenih mreža, sajtova, newsletter-a, mejling lista, s tim što danas imamo pojačano učešće javnosti na tačno određenim društvenim mrežama na tačno određen način. 

Instagram i storiji su sjajan način za vidljivost, video se danas podrazumeva, pa je YouTube postao mesto gde PR, takođe, može da nađe svoju ciljanu javnost.  

Ista godina, a važi i 2020: imperativ je transparentnost i insistiranje na otvorenosti svih kompanija – zato je važno da informacije kruže i da su relevantni izvori dostupni za pitanja i nejasnoće.

O novim stvarima možemo da kažemo sledeće: izbacite ono tradicionalno merenje zastupljenosti prosleđenih informacija u medijima, što znači da nije fokus samo na njima, već da se okrenete i novim medijima. Dakle, razvijajte svoje društvene mreže i pravite digitalnu strategiju.

Budite zanimljivi svojoj publici – svaki dan i sve više, pratite komentare na mrežama, jer iz toga možete da „povučete“ ideju za autentičnost; fokusirajte se na sadržaj, jer je bitno da on privuče, a ne da ga ima više i, na kraju, „modernizujte“ saopštenja za medije, što podrazumeva da postoje ključne reči i linkovi koji vode do vaših stranica.

25/05/2020 09:37