Projekat razvoja konkurentnosti poljoprivrede u Republici Srbiji

14/10/2019 09:26

Projekat razvoja konkurentnosti poljoprivrede u Republici Srbiji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrde obaveštava zainteresovanu javnost da su na internet prezentaciji www.minpolj.gov.rs objavljena dokumenata koja su sastavni deo projektne dokumentacije „Projekata razvoja konkurentnosti poljoprivrde u Republici Srbiji“.

Objavljeni su sledeći dokumeti:

  • Okvir za upravljanje životnom sredinom i socijalni pitanjima
  • Sažetak Okvira za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima
  • Plan angažovanja zainteresovanih strana
  • Navedeni projekat je rezultat saradnje Vlade Republike Srbije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke.

Molimo Vas da komentare na dokumente dostavite najkasnije do 23. oktobra 2019. godine.

Komentare dostaviti elektronskom poštom na: [email protected] ili lično na pisarnicu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na naznakom „Komentari na projektnu dokumenaciju „Projekata razvoja konkurentnosti poljoprivrde u Republici Srbiji“.

14/10/2019 09:26

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments