Olakšan uvoz i izvoz: Korak bliže digitalizaciji uprave

22/02/2018 13:35

Olakšan uvoz i izvoz: Korak bliže digitalizaciji uprave

U okviru projekta razvoja automatizovanog carinskog sistema, ukida se papirna dokumentacija, što bi trebalo da doprinese boljoj privredi.

Uvođenje automatizovanog sistema uvoza i izvoza bez papirnih dokumenata pomoći će privredi Srbije da postane efikasnija i konkurentnija, ocenjeno je danas na otvaranju seminara o implementaciji takvog sistema na kome su u Privrednoj komori Srbije govorili predstavnici Uprave carina, Delegacije Evropske unije i ministarstva finansija.

Projekat razvoja automatizovanog carinskog sistema je ogroman korak napred na putu Srbije ka Evropskoj uniji, ocenio je šef sektora operacija u Delegaciji EU u Srbiji Stefen Hudolin, dodajući da će uvođenje sistema oslobođenog papirnih dokumenata imati ogroman uticaj na poslovanje jer će procedure biti transparentnije i manje komplikovane, a biće poboljšan i priliv novca u budžet.

Stefen je naveo da će implementacijom ovog projekta  biti stvoren sistema koji je u potpunosti elektronski u skladu sa prioritetom vlade da se digitalizuje javna administracija.

Uvoz i izvoz: Bezpapirni sistem na carini

Osnovni cilj uvođenja bezpapirnog sistema je stvaranje uslova za kvalitetno i brzo poslovanje, rekao je vd pomoćnika direktora Uprave carina Veselin Milošević, kako bi se poslovalo brzo, efikasno, smanjili troškovi poslovanja i unapredili kapaciteti čime bi firme i poslovni ljudi iz Srbije postali konkurentniji.

On je najavio da će Uprava carina 2020. godine početi uvođenje tog sistema i dodao da bi taj posao trebalo da bude gotovo do 2025. godine kada će Srbija potpuno automatizovati carinsko poslovanje.

Uvođenjem automatizovanog carinskog sistema se smanjuje na minimum direktan kontakt između carinskih službenika i izvoznika i uvoznika što garantuje nepristrasan postupak, izjavio je Dušan Čarkić iz sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU Ministarstva Finansija.

On je ocenio da će ovaj projekat, za koji je odobreno 1.5 miliona evra iz pretpristupnih fondova EU, pomoći u modernizaciji i jačanju administrativnih kapaciteta Uprave carina.

Automatizovani izvozni i uvozni postupci podrazumevaju da se carinski postupci sprovode u bespapirnom okruženju za carinu i privredu, a njihova potpuna implementacija je i jedan od uslova za pristupanje EU.

Projekat razvoja automatizovanog carinskog sistema

Od projekta se očekuju brojne koristi: uvozni i izvozni carinski postupci se sprovode elektronskim putem, smanjenje vremena i troškova neophodnih za obavljanje izvoznih i uvoznih carinskih postupaka čime se povećava konkurentnost naše privrede, efikasna razmena informacija elektronskim putem između privrednika i UCS čime se štedi vreme i novac.

Tu je i direktan kontakt između carinskih službenika i izvoznika/uvoznika se svodi na minimum, što garantuje potpuno nepristrasan postupak, poboljšanje kvaliteta usluga UCS zahvaljujući modernizaciji IT sistema UCS, zaštita interesa građana kroz bolju kontrolu uvoza i izvoza, poboljšanje aspekata sigurnosti i bezbednosti, ali i efikasnije punjenje budžeta.

Izvor: pks.rs

22/02/2018 13:35

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments