Obuka za šivače – operatere na mašinama

14/06/2019 12:34

Obuka za šivače – operatere na mašinama

Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Kraljevo ima uspešnu saradnju sa turskom kompanijom „Eurotaj“, koja se ogleda u odgovarajućoj selekciji lica za tražena radna mesta i finansiranju zapošljavanja programa obuka za poznatog poslodavca.

Traženi profili u toj grani industrije su šivači, a na tržištu rada potrebe poslodavaca za šivačima često ne mogu biti u potpunosti zadovoljene zbog nedostatka kadrova. Filijala Kraljevo u okviru svojih mera i aktivnosti pomaže poslodavcima da prevaziđu takvu situaciju finansiranjem obuke za poznatog poslodavca, tj. neke vrste prekvalifikacije za one koji žele da se osposobe za rad u tekstilnoj industriji.

U Kraljevu je 12. juna započeta obuka za 120 nezaposlenih, koji će se u turskoj kompaniji „Eurotaj“ obučavati za posao operatera na mašini. Početku obuke prisustvovala je i direktorka Filijale Kraljevo NSZ Snežana Prelić sa saradnicima, koja je tom prilikom pozdravila polaznike i poželela im da uspešno završe obuku, kao i da budu istrajni i da nakon završetka zasnuju radni odnos u kompaniji čime će dugoročno rešiti svoja egzistencijalna pitanja.

Obuka se finansira sredstvima NSZ u iznosu od 10,8 miliona dinara, a polaznicima će se isplaćivati mesečna naknada u iznosu od 16.000 dinara i troškovi prevoza. Predviđeno je da obuka traje 40 radnih dana, a ugovorom između poslodavca i NSZ definisan je prijem u radni odnos polaznika koji uspešno završe obuku.

Tako će poslodavac uz minimalne troškove obezbediti adekvatnu radnu snagu, a 120 nezaposlenih sa evidencije Nacionalne službe u Kraljevu će steći nova znanja i veštine i kroz uloženi trud rešiti svoj problem nezaposlenosti.

14/06/2019 12:34

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments