Raspisan konkurs za najbolju biznis ideju 2018!

16/01/2018 14:36

Raspisan konkurs za najbolju biznis ideju 2018!

Fondacija za mlade talente grada Beograda i Savet za zapošljavanje grada Beograda raspisuju Konkurs za najbolju biznis ideju u 2018. godini.

Novčana pomoć za najbolju biznis ideju dodeljuje se u ukupnom iznosu od milion dinara i to za najbolje prve tri biznis ideje:

– Za prvo mesto 500.000,00 dinara bruto,

– Za drugo mesto 300.000,00 bruto dinara bruto

– Za treće mesto 200.000,00 bruto dinara bruto.

Prijava na Konkurs podnosi se u prostorijama Fondacije (Beograd, Trg Nikole Pašića br. 6) najkasnije do 05. februara 2018. godine do 15:00 časova, u zatvorenoj koverti na kojoj je napisano ,,Prijava na Konkurs za najbolju biznis ideju u 2018. godini”.

Učesnici na Konkursu mogu biti timovi, koje čini po minimalno 2 (dva), a po maksimalno 5 (pet) članova.

Uslovi koje svaki član tima treba da ispunjava

-Da ima državljanstvo Republike Srbije ili da ima status izbeglice,

-Da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda, odnosno boravište,

– Starosna dob od 18-30 godina,

– Da nisu dobitnici finansijske nagrade na takmičenju grada Beograda pod nazivom “Najbolja start-ap ideja” održanog 2017. godine.

Više informacija naći ćete na sajtu fondzamladebeograd.rs

16/01/2018 14:36

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments