Sporazum o učinku NSZZ u 2018.

09/02/2018 15:13

Sporazum o učinku NSZZ u 2018.

Potpisan je  Sporazum o učinku Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu, kojim su utvrđeni konkretni zadaci i ciljevi na sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja.

Ministar Đorđević rekao je da je potrebno da Republika Srbija ima visokoobrazovanu buduću radnu snagu, jer će u buduće strane investicije imati upravo potrebu za tim kadrom. Privlačenjem tih investitora oni će svojim ulaganjem mladima ponuditi nova, finansijski atraktivnija radna mesta, a samim tim omogućiti i bolje uslove za život njihovih porodica.

Ministar je rekao da će Vlada Srbije učinite sve da mladima obezbedi bolje uslove života, da u Srbiji mogu od svog rada da žive pristojno i sebi i svojoj porodici obezbede lepšu i sigurniju budućnost, a ne da odlaze u inostranstvo.

Zapošljavanje u 2018

“U 2018. godini poseban značaj imaće aktivnosti na pružanju podrške u zapošljavanju viškova zaposlenih, mladih i dugoročno nezaposlenih, Roma i osoba sa invaliditetom. Nastavićemo saradnju sa centrima za socijalni rad na sprovođenju integrisanih usluga u cilju zapošljavanja radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći, žrtava porodičnog nasilja i mladih do 30 godina starosti koji su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja”, izjavio je ministar Đorđević.

U Sporazumu se posebno ističe potreba unapređenja saradnje sa poslodavcima radi povećavanja mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenih lica i saradnja sa lokalnim samoupravama na izradi lokalnih akcionih planova zapošljavanja. Imajući u vidu da je jedan od strateških prioriteta politike zapošljavanja – podsticanje zapošljavanja u manje razvijenim regionima i razvoj regionalne i lokalne politike zapošljavanja,

Sporazum je potpisan na regionalnom sastanku koje je Ministarstvo organizovalo u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Stalnom konferencijom gradova i opština, sa ciljem daljeg unapređenja saradnje sa jedinicama lokalnih samouprava u kreiranju i sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada.

09/02/2018 15:13

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments