Back to homepage

Saveti za dobar CV

Saveti za dobar CV

Kada se prijavljujete za posao CV bi trebalo da predstavlja ”ulaznicu”, i obezbedi vam poziv na razgovor. Ali kako da budete sigurni da će se baš Vaš CV istaći u gomili drugih?

Ako vam pisanje CV-a predstavlja problem, ne brinite, niste jedini. Najteži deo je odabrati informacije koje ćete navesti, šta treba istaći, šta izostaviti itd. Velike kompanije dobijaju stotine CV-a dnevno i obično potroše 30 sekundi do minut za svaki. Loše sastavljen CV vas može koštati posla i pogrešan odabir informacije je najčešća greška koju prave ljudi u potrazi za poslom.

Kada shvatite osnove, sastavljanje dobre radne biografije koja ”upada u oči” postaje relativno lak posao. Jednostavno morate svoje iskustvo, znanje i veštine prilagoditi poziciji za koju se prijavljujete. Naravno, ni to ne garantuje da ćete biti pozvani na razgovor, pa smo za Vas naveli neke savete koji će Vam pomoći da dođete do intervjua.

Upoznajte se sa osnovama

Ne postoji zvanično ispravan ili pogrešan način da se napiše CV, ali bi trebalo da pokrijete neke osnove. Ovo uključuje lične i kontakt informacije, obrazovanje i kvalifikacije, radno iskustvo, relevantne veštine za posao za koji se prijavljujete, lične interese, dostignuća, hobije. Osim toga, treba da znate tačno za koji posao pišete CV, što je ujedno i glavni cilj pisanja. Treba da znate koje veštine i znanja su vam potrebni za željeni posao.

Počnite sa dugom listom, koju ćete posle skratiti

Dobar CV ne bi smeo biti previše dugačak, ali da biste bili sigurni da ćete navesti ispravne informacije, dobro je početi sa dužom listom informacija koju biste želeli da uključite. Posle eliminišite stvari koje smatrate manje bitnima, a zadržite stvari za koje mislite da su ključne za poziciju na koju konkurišete. Na taj način smanjujete mogućnost da propustite nešto važno, a i takva lista se može pokazati korisnom ukoliko poželite da modifikujete CV za različite poslovne prilike.

Osnovne informacije koje treba da sadrži svaki kostur su ime i prezime, titula (zanimanje), kontakt informacije, datum rođenja, radno iskustvo, obrazovanje, dodatne kvalifikacije, veštine, vozačka dozvola i ostalo. Njima treba da dodate još informacija koje su u skladu sa vašim poslom i koje mogu biti relevantne poslodavcu.

Vizuelni utisak je jako bitan

Imajte na umu da je CV nešto kao marketinški alat koji će vam doneti intervju sa menadžerom ili šefom kompanije. Izbegavajte dugačke pasuse. Svaki pasus treba da bude najviše 2-3 reda dužine, ali gledajte da ih imate što manje. Sa tezama izdvajate ključne informacije i poslodavac će ih lakše uočiti. Najbolje je koristiti kratke, upečatljive termine. Ne brinite o detaljima, za njih će biti vremena tokom intervjua.

Dobar CV mora biti pažljivo i jasno prezentovan, štampan na čisto-belom papiru. Elementi CV-ja bi trebalo da budu ”čisti” i lepo struktuirani. Takođe, pazite da papir ne bude izgužvan ili savijen, radnu biografiju je dobro slati u velikoj A4 koverti. I obavezno pazite na pravopis!

Koje izraze koristiti?

Neki od ključnih termina su spreman, uspešan, odgovoran, razvijen, snalažljiv, istaknut itd. Ovo je bitno zato što mnoge ozbiljnije kompanije skeniraju vaš CV na kompjuteru koji traži upravo ovakve reči i označava CV kao odgovarajući. Ove reči bira šef i one zavise od vrste posla. Istražite kakve sve reči bi mogle biti ključne za vaš posao.

Koristite sledeće simbole – %, #, $, €. Procenti, monetarni simboli i brojevi se ističu.

Ako želite da se Vaš CV ističe iz gomile bilo bi dobro da izbegavate često korišćene ”kliše” fraze poput: timski igrač, čvrsta radna etika, snalazi se pod pritiskom i slične.

Redovno ažurirajte radnu biografiju i birajte informacije

Za Vaš CV je ključno da ga da ga ažurirate redovno, i dodajete nove veštine i radno iskustvo. Ukoliko ste upravo završili neki značajan projekat, ubacite to u CV. Aktuelni podaci o vašim veštinama i iskustvu možda mogu impresionirati potencijalne poslodavce.

Istaknite vaše prednosti i ono što je najrelevantnije za poslodavca. Odredite koje teze su ključne i istaknite ih od ostatka teksta. Najbolje je da su na početku, odmah posle osnovnih kontakt informacija. Ne želite da poslodavac baci vaš CV pre nego što dođe do najbitnijih podataka.

Izvucite najviše iz vaših veština

Kada navodite lične veštine, potrudite se da istaknete nešto što će Vas izdvojiti iz gomile. Ovo može uključivati komunikacione veštine, napredan rad na računaru, efikasno rešavanje problema, strane jezike koje govorite. Čak se i podatak da se npr. aktivno bacite sportom ili volontirate negde može pokazati korisnim.

Izvucite najviše iz vašeg iskustva

Pohvalno se izražavajte o svojoj radnoj istoriji i isukstvu. Slobodno koristite izraze poput: ”organizovao…”, ”postigao…”, ”doprineo…”’ itd. Pokušajte da pronađete i istaknete vezu između prethodnog iskustva i pozicije za koju aplicirate. Istaknite svako iskustvo sa prethodnih pozicija za koje mislite da može doprineti CV-u, čak iako je iz različite oblasti.

Pogledajte još