Kako organizovati zaposlene?

30/11/2016 15:52

Kako organizovati zaposlene?

Jedna od ključnih osobina uspešne firme postala je upravljanje ljudima. Veoma je bitno znati korake za uspostavljanje efikasne organizacije u preduzeću.

Iz tog razloga odlučili smo da vam predstavimo korake potrebne za uspešno organizovanje jedne firme.

1. Delegiranje posla

Prilikom delegiranja poslova, vaši podređeni treba da znaju nekoliko stvari:

  • Šta tačno treba da rade i zbog čega
  • Do kada posao treba da se obavi
  • Koja ovlašćenja i koje resurse imaju na raspolaganju
  • U kom slučaju da vam se obrate za pomoć
  • Kako ćete ih voditi i kontrolisati

2. Obuka za obavljanje posla

Ukoliko nekom date neki posao, on neće znati da ga obavi ukoliko za njega nije obučen. Da bi radnici stekli potrebne kvalifikacije, treba im obezbediti seminare, treninge ili kurseve na kojima će steći potrebne veštine. Na obuci ne treba štedeti jer će uz pomoć nje radnici biti mnogo produktivniji, motivisaniji i lojalniji.

3. Komunikacija

Dobra komunikacija sa zaposlenima je ključna za dobro funkcionisanje firme, a loša komunikacija je na prvom mestu top liste grešaka koje možete napraviti. Dobra komunikacija podrazumeva davanje povratnih informacija zaposlenima, obaveštavanje o novostima kao i traženje mišljenja zaposlenih.

4. Motivacija

Da bi vam firma dobro funkcionisala, zaposleni treba da budu motivisani. Naučno je dokazano da motivisani radnici budu 40% produktivniji nego nemotivisani. Motivacija ne mora da bude samo u vidu novčanih nagrada. Efikasna motivacija može biti i povećanje uloge zaposlenih ili veća ovlašćenja.

Motivisanjem radnika obezbeđujete pozitivnim rezultatima za vaše preduzeće i organizaciju u njemu. Naravno, treba se voditi principom pravednosti, pa u pravo vreme nagraditi ili kazniti radnike za njihove postupke.

5. Pomozite zaposlenima

Poslodavcu treba da bude u interesu da njegovi zaposleni napreduju. To možete postići tako što ćete upoznati svoje zaposlene i videti ko ima potencijal za koju oblast i to iskoristiti. Ukoliko poznajete svoje zaposlene i znate koje su im prednosti, a koje su im mane, lakše ćete se odlučiti ukoliko se otvori mesto za napredovanje ili neki drugi vid nagrade.

6. Zavredite poštovanje

Ukoliko održavate kvalitetan i dosledan odnos sa svojim zaposlenima to vam može doneti mnoge beneficije. Kada se vaši zaposleni uvere da ste vi osoba na koju mogu da računaju, verovaće vam na reč, vaš odnos će se produbiti i izgradićete vlastiti kredibilitet.

7. Definišite poslove

Treba definisati opise poslova tako da ne budu previše opširni, ili previše detaljni i kruti, što može da izazove smanjenje kreativnosti vaših zaposlenih i nedostatak inicijative.

8. Dajte zaposlenima priliku da iskažu svoje mišljenje

Ovo podrazumeva održavanje redovnih sastanaka na kojima se razgovara o problemima u firmi i njihovom rešavanju. Na sastancima svako treba da ima priliku da objasni zašto radi stvari na određeni način, a zaposlene ne treba suviše kontrolisati. Treba da imaju određen nivo slobode kako biste izgradili međusobno poverenje.

9. Budite dostupni

Trudite se da uvek u određenom roku odgovorite na pitanja, molbe ili zahteve zaposlenih. Na primer, u roku od 24 sata. Tako ćete pokazati da ste zainteresovani za njihove probleme i motivisaćete ih da se trude i rade.

30/11/2016 15:52